Loppukesän aurinkoisia mhy-terveisiä

07.8.2018

Auringonpaisteen alla

Pääosa toimihenkilöistä palasi juuri lomilta ruskettuneina, muutamat vasta aloittivat nahkan rasvaamisen. Metsänhoitoyhdistykseen voi ottaa yhteyttä aina, palvelut pelaavat lomista huolimatta läpi kesän. Puunostajat palaavat myös ilmastoituihin toimistoihin ja puukaupan ennustetaan jatkuvan yhtä vilkkaana kuin ennen lomiakin. Metsänhoitoyhdistyksen apua kaupanteossa kannattaa edelleen käyttää, varsinkin kuitupuun hinnoittelu on kirjavaa.

Keväällä istutetut taimet ovat joutuneet kasvamaan vähäisen veden varassa, mutta ne ovat pärjänneet yllättävän hyvin. Kuivumisia näkyy lähinnä karujen paikkojen lehtipuissa. Puuston vuosikasvu selviää myöhemmin, mutta se lienee samaa luokkaa kuin sateisena ja kylmänä edelliskesänäkin.

Varttuneita kuusikoita vaivaavat kirjanpainajat hyötyvät pitkästä lämpimästä kesästä. Kannattaakin seurata valoisien hakkuuaukkojen reunapuita, varsinkin jos niissä on tuulenkaatoja, lumen murtamia tai muuten heikentyneitä yksilöitä.

Lentolannoitusten levitysajankohta siirtyy parilla viikolla, koska helikopterit määrättiin Ruotsin ja Suomenkin puolen sammutustehtäviin. Merkittäviä maastopaloja ei ole Mhy Pirkanmaan alueella riehunut. Ojienkaivuu on ollut helppoa, vettä ei ojan pohjalla liiemmälti näy ja maasto kantaa.

Energiapuun menekki on ollut helteellä vähäistä, mutta energiapuun korjuu ja haketus toimii pölystä huolimatta. Rankahake ei yleensä syty aumassa helposti, mutta tähänkään ei uskalleta luottaa. Pyöreätä puuta on korjattu kuivissa metsissä ja kantavilla teillä suunnitelman mukaan, talvileimikoita on korjattu kuivuuden ansiosta etuajassa.

Helteet eivät ole hiljentäneet kiinteistökauppaa, rantakohteiden lisäksi metsäkohteet ovat tasaisesti vaihtaneet omistajaa. Tila-arvioita tekevät metsäsuunnittelijatkin tarvitsevat monta litraa vettä maastopäivän aikana.

Marjastajat ovat hikoilleet metsissä, normaalisaaliit vaativat enemmän kävelyä ja sadot ovat heikkoja ja vaihtelevia. Sienet eivät auringonpaistetta kaipaa, odotukset syksylle ovat heikot.