Lehdessä 4/2017 virheellinen puun hintatieto

28.11.2017

Järjestelmävirheestä johtuen viimeisimmässä jäsenlehdessämme nro 4/2017 on virheellinen hintatieto päätehakkuuleimikoiden keskihinnoista alueellamme.

Korjatut hinnat lokakuulta 2017 ovat seuraavat:

Mäntytukki 58,77 e/m3

Kuusitukki 61,04 e/m3

Koivutukki 43,55 e/m3

Mäntykuitu 18,74 e/m3

Kuusikuitu 21,29 e/m3

Koivukuitu 17,34 e/m3