Kovan kysynnän puukauppavuosi on alkanut – viimeistään nyt on aika tilata jäsenille maksuton puunmyyntisuunnitelma

05.2.2018

Pirkanmaalaista puuta halutaan nyt markkinoille aina rungon tyveltä latvaan asti. Sahat pyörivät täysi höyry päällä ja kuitupuumarkkinat ovat kääntyneet kysynnän puolelle. Jäseniemme puuta toimitetaan paitsi naapurimaakuntiin, myös Ruotsiin ja Saksaan asti.

Kysyntä luo painetta hintojen nousulle ja meillä metsänhoitoyhdistyksessä seurataan tarkasti, kuinka markkinat elävät. Tilaamalla jäsenille maksuttoman puunmyyntisuunnitelman nyt, saat tietoosi ajantasaiset markkinahinnat kullekin puutavaralajille eri ostajilta ja leimikko päästään tekemään heti sopivana hetkenä.

Täksi vuodeksi povataan jälleen uutta puunkorjuun ennätysvuotta. Alkutalvi on kuitenkin ollut korjuuolosuhteiltaan haastava. Peliaikaa on kuitenkin jäljellä vielä runsaasti, jotta korjuupalvelun tämän talven tavoite – 200 000 kuutiometriä puuta saadaan korjattua.

”Alkutalven aikana lunta tuli huomattavan paljon, eikä lumikerroksen alle jäänyt metsänpohja ole päässyt jäätymään, kun tarpeeksi kylmiä pakkaspäiviä ei ole ollut montaa”, kertoo Mhy Pirkanmaan pohjoisen alueen korjuuesimies Antti Luomala.

Leimikot kannattaa joka tapauksessa olla suunniteltuina nyt, jotta sopivan hetken tultua ne päästään korjaamaan. Asiantuntijamme pyrkivät myymään mahdollisimman monen talvikorjuuseen soveltuvan kohteen jo tämän talven aikana. Metsänomistajiin tulee olemaan paljon yhteydenottoja puunostajien taholta ja tässä tilanteessa onkin jokaisen meistä hyvä tietää markkinahinnat, kysyntä, erikoispuulajien menekit, katkonta ynnä muut metsänomistajien taloudelliseen tulokseen suoraan vaikuttavat asiat. Jäsenenämme saat joka tilanteessa metsänhoitoyhdistykseltä nämä tiedot – reaaliaikaisina ja maksutta.