Juurikäävän torjunta on alkanut

08.5.2018

Termisen kasvukauden alkaessa korjuussa ryhdytään torjumaan juurikääpää asiaan kuuluvilla käsittelyaineilla.

Juurikäävän torjumista edellytetään, jotta kestävän metsätalouden PECF-sertifioinnin kriteerit täyttyvät. Juurikääpä on yleisin kuusen tyvilahoa aiheuttava tauti ja jopa 80 prosenttia Etelä-Suomessa havaitusta tyvilahosta on juurikäävän aiheuttamaa.

Käytännössä juurikäävän torjunta-ainetta, ureaa tai harmaaorvakkaliuosta, levitetään mänty- ja kuusimetsien hakkuissa kantokäsittelynä.

Kantokäsittelyaine on väriltään sinistä ja käsitellyt kannot tunnistaakin hyvin väristä. Onnistuneessa kantokäsittelyssä kannon pinnasta on vähintään 85 % peittynyt käsittelyaineella.

Juurikääpää voi ennaltaehkäistä hyvissä ajoin - istuttamalla kasvupaikalle sopivaa puulajia, huolehtimalla että istuttaessa ei tehdä virheitä jotka voivat estää taimen juuriston kehittymistä, sekä varomalla harvennushakkuissa aiheuttamasta puustovaurioita. Lisäksi puulajin vaihto päätehakkuun jälkeen on hyvä vaihtoehto, mikäli kasvupaikka sen sallii.