Tietosuojaseloste oppimisympäristö

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry

Y-tunnus:                           0950470-7

Osoite:                               Härkikuja 3

Postinumero:                      39100

Postitoimipaikka:                HÄMEENKYRÖ

Puhelinnumero:                 050 463 8084

Sähköpostiosoite:             pirkanmaa@mhy.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                                   Lauri Jylänki

Puhelinnumero:                  050 430 9455

Sähköposti:                         lauri.jylanki@mhy.fi

3. Tietosuojavastaava

Nimi:                                   Terttu Jussila

Puhelinnumero:                  050 463 8084

Sähköposti:                         terttu.jussila@mhy.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Oppimisympäristön tunnistautumiseen, käyttöön ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien koulutuksien ylläpitoon, raportointiin ja kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella tai käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, rooli organisaatiossa, käyttäjätunnus ja salasana.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai oppimisympäristön kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä tai käyttäjän kuuluvalta organisaatiolta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Käsittelemme henkilötietoja mahdollisimman turvallisella ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Näin turvaamme henkilötietoihin luvattoman pääsyn, luovuttamisen ja hävittämisen. Rekisteriä käyttää vain ne henkilöt, joiden työtehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi käyttäjän henkilötietojen käyttö on edellytettyä.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, tai rekisterinpitäjä muuten laiminlyö yleisen tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain mukaiset velvollisuudet hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Kirjaamo: 029 566 6768

tietosuoja@om.fi

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset