Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hanke

Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hanke

Suomen valtio on sitoutunut ilmastotavoitteisiin, jotka edellyttävät kolminkertaistamaan metsäenergian
käytön vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää bioenergian hankinnan
tehostamista ketjun kaikissa vaiheissa.

Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hankkeen tavoitteena oli kehittää bioenergiaketjun osa-alueita aina
metsänomistajien neuvonnasta korjuulogistiikan tehostamiseen. Yhtenä tärkeänä osana on
bioenergiapotentiaalin tunnistaminen, jossa metsänomistajien aktiivisuus on merkittävässä roolissa. Tätä
lisättiin tiedottamisella ja hankkeen järjestämillä metsänomistajille suunnatuilla energiapäivillä.
Oikean tyyppisten kohteiden ja korjuumenetelmien valinnalla pystytään parantamaan työn jälkeä ja
vähentämään korjuun ympäristövaikutuksia. Tätä osa-aluetta kehitettiin hankkeessa metsureille,
urakoitsijoille ja toimihenkilöille suunnatuilla informaatiotilaisuuksilla. Toiminnalla edistettiin
myös metsureiden talviajan työllistymistä. Yhtenä merkittävänä kehityskohteena oli myös korjuulogistiikka
ja mittausmenetelmät.

Alueiden välinen hanke toteutettiin Ikaalisten, Hämeenkyrön, Lempäälän, Sastamalan, Ylöjärven,
Tampereen, Nokian, Akaan, Valkeakosken ja Vesilahden kuntien alueella. Hanke kuului Leadertoimintalinjaan
ja vastaava toimintaryhmä on Joutsenten reitti ry. Hanketta toteutettiin myös Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry, Kantri ry ja Pirkan helmi ry toimintaryhmien alueella.

Lataa loppuraportti