Valtuustovaalissa 32 ehdokasta

02.10.2020

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen valtuustopaikkoja tavoittelee 32 hyvää ehdokasta. Ehdokkaiden keski-ikä on 53 vuotta ja ikähaitari on laaja. Nuorin ehdokkaista on 33-vuotias ja vanhin 70-vuotias. Ehdokkaista 50% on alle 50- vuotiaita, 28% on naisia ja 16% muualla asuvia. Ehdokkaista noin kolmannes on uusia ja 2/3-osaa on tällä hetkellä jo hallinnossa mukana.  

Mhy Päijät-Hämeen valtuustoon on 25 paikkaa vuoden 2021 alussa alkavalle nelivuotiskaudelle. Uusia kasvoja on siis varmasti tulossa valtuustoon päättämään tulevan neljän vuoden ajan toiminnastamme. Ehdokkaat tullaan esittelemään asiakaslehdessä sekä mhy:n nettisivuilla.

Äänestys ensimmäistä kertaa myös sähköisesti

Vaalien äänestysaika on 4.-25. marraskuuta. Vaalikirje saapuu kotiin kaikille äänioikeutetuille marraskuun alkuun mennessä ja sisältää ohjeet äänestämiseen. Äänestystulos vahvistetaan joulukuun alussa.

Ehdokkaat tulevat näkyville kuvin ja ajatuksineen omille vaalisivuille, jotka julkaistaan 12. lokakuuta. Äänestysaika on marraskuussa ja nyt ensimmäistä kertaa voi äänestää myös sähköisesti. Jokainen äänioikeutettu jäsenemme saa toimintaohjeet sekä tunnukset ja postikuoren äänestämistä varten. Tämä posti on perillä marraskuun alkuun mennessä.

Mistä valtuustot päättävät

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.