Valtuusto valitsi uuden hallituksen

18.12.2020

Valtuusto kokoontui 16.12 Vääksyn Tallukassa ja osittain etänä. Koronarajoitukset huomioiden osallistujat kokoontuivat erillisiin huoneisiin alle 10 hengen ryhmiin. Kokouksessa valittiin hallitus vuosille 2021- 2022, hyväksyttiin sääntömuutokset, jotka mahdollistavat MTK:n järjestöuudistuksen ja hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma- ja budjetti.

MTK:n järjestöuudistus on herättänyt paljon keskustelua syksyn ajan. Uudistuksen myötä jäsenmaksujärjestelmä muuttuu ja yhdistysten toimintaa yhtenäistetään. Jäsenille on luvassa uusia digipalveluita. Valtuusto päätti, että järjestöuudistukseen lähdetään mukaan hallituksen esityksen mukaisesti. Ensi vuoden jäsenmaksu koostuu mhy:n jäsenmaksusta 109€ ja tämän päälle tulee MTK:n päättämä edunvalvontamaksu 18€ per verotusyksikkö. Kaikki jäsenmaksut laskutetaan jatkossa uuden jäsenportaali OIVAN kautta MTK:n laskuttamana.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman- ja budjetin, jota muokataan MTK:n järjestöuudistuksen osalta. Korona on vaikuttanut toistaiseksi vähän yhdistyksen toimintaan. Asiakaskontaktit on pystytty hoitamaan lähes normaalitasolla ajankohtaisilla ohjeistuksilla ja turvallisilla toimintatavoilla. Ensi vuosi sisältää useita epävarmuustekijöitä, joihin on pyritty vaikuttamaan muun muassa kohdistamalla markkinointia tiettyihin työlajeihin. Liikevaihtotavoite on 8,3 milj. euroa ja tulostavoite 122 887 euroa.  

Ensi vuonna keskitytään kohdistettuun markkinointiin ja tiedottamiseen. Painopisteinä ovat jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, korjuupalvelu ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen ja mahdollisten hankkeiden avulla. Korjuupalvelua markkinoidaan laajasti ja korjuupalvelussa hyödynnetään leimikkokeskittymiä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot ja tilakäynnit, joilla tavoitellaan nykyisiä ja uusia jäseniä. Tavoitteena on, että kaikki metsäasiantuntijat ovat henkilökohtaisesti yhteydessä 200 metsänomistajaan ja tekevät vähintään 50 tilakäyntiä.

Valtuusto valitsi seuraavan hallituksen vuosille 2021-2022:

Mika Hämäläinen (varalla Aapo Ylä-Sulkava)
Janne Ruoppi (varalla Tuomo Liukkonen)
Jussi Leppänen (varalla Maija Sinisalo)
Jussi Salonen (varalla Hannele Saarinen)
Paula Iso-Kuusela (varalla Henna Kalliokoski)
Jaakko Temmes (varalla Kari Julkunen)
Jukka-Pekka Kataja (varalla Janne Havumäki)

Valittu hallitus pitää järjestäytymiskokouksen myöhemmin.

Hallitukseen valittujen tilalle valtuustoon nousevat seuraavat valtuustovaaleissa valitut varavaltuutetut:

Mikko Pilli-Sihvola
Lasse Ollila
Seija Upola
Vesa Tohkanen
Katri Karkinen
Kari Julkunen