Tuhkalannoituksiin tukea ilman ravinneanalyysiä

14.4.2020

Kemera-tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tämä helpottaa tuhkalannoitukset tekemistä tuettuna suometsissä.

Turvemaiden tuhkalannoitukseen voi saada Kemera-tukea toukokuun alusta lähtien ilman, että hakijan täytyy osoittaa lannoitusalueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutoksia. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-hakemuslomakkeella. Tuki kattaa 30 prosenttia lannoituksen kokonaiskustannuksista.

Turvemailla metsän kasvua rajoittavat yleensä fosforin ja kaliumin puutokset, ohutturpeisilla mailla myös typpi. Kasvunlisäystä lannoitettavilla turvemailla saadaan yleensä 2-4 m³/ha/v ja lannoituksen vaikutusaika kestää 20-40 vuotta. Lisäkasvua saadaan siis 20-80 m³/ha.

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö vähentää tarvetta ojien kunnostukseen ja parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskykyä.

Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja hillitsevät näin osaltaan ilmastonmuutosta.

Päijät-Hämeessä lannoitukset pitää olla sovittuna huhtikuun loppuun mennessä. Ota pikaisesti yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.