Täsmälannoitusta taimille

18.6.2020

Ripaus lannoiterakeita istutuskuoppaan ja taimi perään. Uuden menetelmän on todettu buustaavan taimet nopeaan alkukehitykseen.

Kärköläläinen Matti Airola on metsänomistaja, joka on aina valmis kokeilemaan uutta. Siksipä lehtijutut taimien lannoituksesta saivat selvittämään asiaa lisää ja lainaamaan lannoituslaitteen kokeiluun.

- Uutta pitää kokeilla, jotta kehitystä tapahtuu. Maanviljelyssä lannoitus on tärkeää heti siemenen kylvön yhteydessä, miksei niin tehtäisi metsässäkin.

arGrow-kasvilannoiterakeet sisältävät arginiinifosfaattia, jossa typpi on orgaanisessa muodossa. Arginiini on luonnon oma aminohappo. Aminohappojen sisältämä typpi on pienimolekyylistä ja siten paremmin kasvien käytössä. Perinteiset typpilannoitteet käyttävät epäorgaanista typpeä eli ammonium- tai nitraattityppeä.

Tutkimusten mukaan orgaaninen typpi vahvistaa erityisesti taimien juuria, joka näkyy taimen kasvussa ja eloon jäämisessä. Typpi on yksi suurin kasvua rajoittava tekijä metsissä, minkä vuoksi typpilannoitus edistää ja parantaa puuston kasvua.

Airolan toiveena on, että lehtomaisella kankaalla taimet pääsisivät nopeammin yli vadelmasta ja heinästä.

- Tässä on rehevä ojanvarsi, joka työntää vadelmaa ja heinää. Toivottavasti taimet nyt lannoituksen myötä kasvaisivat nopeasti yli heinäysvaiheen. Se vähentäisi työtä ja toisi varmuutta taimien kasvuun lähtöön ja elossa pysymiseen, kuvailee Matti istutettavaa aluetta.

Vertailuksi osa istutusalasta jätetään lannoittamatta, jotta voidaan seurata, onko taimien kehityksessä silmin havaittavissa olevaa eroa.

Nyt istutetut taimet ovat tulevaa tukkia maaliskuussa syntyneelle Henrik-pojalle.

Toimintajärjestys uusiksi
Airolan vanhempi sukupolvi Hannele ja Tapio on innolla mukana istutustyössä. Hannele Airola istuttaa taimia vuosikymmenten kokemuksella.

Pottiputkeen on kiinnitetty raepullo ja kun putken leuat polkaistaan auki, niin samalla annostelija ruiskaisee istutuskuoppaan rakeita. Sitten perään taimi.

- Vuosikymmeniä kun on tehnyt niin, että laittaa taimen putkeen ennen kuin avaa leuat, niin nyt on opeteltava toisinpäin. Muuten lannoite tulee taimen päälle, tuskailee Hannele alkukankeutta.

Itse annostelija on pieni rasia putken kyljessä, mutta sisältänee arvokasta patentoitua tekniikkaa, kun hinta on kuulemma satoja euroja. Valmistaja lupaa, että pullosta riittää annokset 450 taimelle.

Hannele Airolan lapsuudenkodissa Orimattilassa on lannoitettu ensimmäisen kerran taimia jo 1950-luvun lopulla. Hannele muistaa, että istutuksen yhteydessä taimelle annosteltiin lannoitetta lusikalla.

– Metsikköä ei ole sen enempää mittailtu, eikä tutkittu harvennushakkuiden yhteydessä, jossa saisi tietoa, oliko lannoituksella vaikutusta.

Ruotsalaisten keksintö
Ruotsissa on käytetty jo toistakymmentä vuotta arGrow-käsiteltyjä taimia. Suomeen arGrow-käsittelyn on tuonut taimitarhayhtiö Svenska Skogsplantor. Asiakasvastaava Johan Grönroos kertoo arGrow-kasviravinteen hyödyistä.

Lannoitus tehostaa taimen juurtumista, nopeuttaa kasvua ja parantaa selviytymistä. Nopea juurtuminen ja vahva juuristo edistää taimen veden ja ravinteiden saantia, mikä puolestaan parantaa kasvua ja auttaa taimea selviämään kuivuudesta paremmin.  

- Arginiini on maaperään hyvin sitoutuva orgaaninen aminohappo, joka ei huuhtoudu helposti sateiden mukana. Tämä on iso etu niin taimelle kuin ympäröivälle luonnolle, pohtii Grönroos.

Ruotsalaisissa lannoituskokeissa mäntyä on tutkittu enemmän, arGrow tuo selvää kasvuhyötyä: kahden kasvukauden jälkeen mäntytaimien kasvu lisääntyi jopa 70-80 prosenttia. Kuusella tutkimusta on vähemmän, mutta niidenkin kasvu lisääntyy 20-35 %. Istutus on tehty kivennäismaahan ilman muokkausta ja verrattu sitten mättäisiin istutettuihin. Taimet myös säilyivät paremmin elossa.

Suomessa on tehty taimien lannoituskokeita 1960-luvulta lähtien. Monista kokeista vastannut Metsäntutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus) on saanut ristiriitaisia tuloksia.

Kuvat ja teksti: Mari Sarvaala, Mhy Päijät-Häme
 

Tietolaatikko: arGrow-kasviravinne

Tiedot koonnut  Elsa Rantanen, harjoittelija, Mhy Päijät-Häme

Arginiini on luonnon yksi yleisimmistä aminohappoista, jonka molekyylirakenteessa on neljä typpiatomia. Orgaanin typpi on todettu olevan taimille käyttökelvollisemmassa muodossa verrattuna tavallisiin ammoniumlannoitteisiin.

  • Typpi on usein eniten kasvua rajoittava tekijä.
  • Arginiini on orgaanista typpeä sisältävä aminohappo. Taimet suosivat sitä, jos on tarjolla, eivätkä käytä epäorgaanisia nitraatteja tai ammoniumia.
  • Arginiinitypen huuhtoutumisiksi on pienempi kuin perinteisten nitraattilannoitteiden, jolloin sen vaikutus kestää pidempään.
  • arGrow vahvistaa juuristoa jo heti ensimmäisenä kasvukautena, jolloin ravinteiden otto tehostuu ja kasvu lisääntyy.
  • Typen lisäksi arGrow-lannoite sisältää myös muita taimien kasvulle tarpeellisia aineita (P, K, MG, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo)