Puun hinta Päijät-Hämeessä - päivitetty 9.12.2019

10.9.2019

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä.
Pystykaupat 1.11-5.12.2019, puuta myyty mhy:n kautta 41 361 m3.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3

Mäntytukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

53,59
51,40

57,03
57,60

Kuusitukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

53,89
54,00

60,76
60,10

Koivutukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

42,69
39,10

46,73
43,30

Mäntykuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,62
14,40

19,24
17,00

19,30
18,50

Kuusikuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,47
 

18,54
17,60

21,75
21,20

Koivukuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,16
13,40

17,46
16,20

19,81
18,40

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Aikaisemmat vuodet ja viikot sekä hintojen hakkuutavoittain että puukauppamäärien ja eri alueiden osalta on tarkasteltavissa linkistä: https://www.mtk.fi/luonnonvarakeskuksen-puukauppatilastot