Puun hinta Päijät-Hämeessä - päivitetty 5.12.2018

09.4.2018

Puun hinta Päijät-Hämeessä, päivitetty 5.12.2018

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä.
Pystykaupat 1.11.-4.12.2018, puuta myyty mhy:n kautta 51 202 m3.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3
Mäntytukki   57,87

67,30

Kuusitukki 48,72 57,97 67,72
Koivutukki   43,97 49,57
Mäntykuitu 15,09 19,89 20,32
Kuusikuitu 14,77

19,94

22,41
Koivukuitu 14,48 18,91 21,49

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Aikaisemmat vuodet ja viikot sekä hintojen hakkuutavoittain että puukauppamäärien ja eri alueiden osalta on tarkasteltavissa linkistä: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/lukenpuukauppatilastot/