Puun hinta Päijät-Hämeessä - päivitetty 15.10.2020

01.7.2020

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä. Hintaa verrataan Luonnonvarakeskuksen keräämään ajankohdan hintatietoon Etelä-Suomen alueella. 

Pystykaupat 14.9.-15.10.2020, puuta myyty mhy:n kautta 37 078 m3.

Lokakuussa puukauppa on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti ja lievästi nousevilla hinnoilla. Kysyntä on nyt erittäin hyvä. Lähes kaikista leimikoista kilpaillaan useammankin ostajan toimesta. Ainoastaan talviharvennuksilla on selkeästi heikompi kysyntä johtuen edellistalven korjaamatta jääneistä harvennusleimikoista. Leimikoita kannattaa laittaa nyt myyntiin jo siitäkin syystä että kilpailutetut ja toteutuneet keskihinnat ovat kymmenen vuoden seurantajaksolla edelleen korkeimmasta päästä.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3

Mäntytukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

54,13

51,30

60,56

57,90

Kuusitukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

53,89

54,20

62,20

60,70

Koivutukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

 

40,53

38,70

46,52

43,50

Mäntykuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,67

12,60

19,04

16,60

23,06

19,40

Kuusikuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,51

13,90

18,54

17,30

23,85

23,00

Koivukuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Luke)

14,05

12,70

18,17

16,10

20,51

18,60

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä