Puun hinta Päijät-Hämeessä 4-5/2023

paijat-hame

Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä huhti-toukokuussa perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintoja verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella. 

Puun kysyntä ja hinnat jatkavat nousuaan. Kaikissa hinnoissa on poikkeuksellisesti tapahtunut selvää nousua jo yli puolen vuoden ajan. Erityisesti kuitu- ja energiapuun keskihinnat ovat jatkaneet voimakasta nousuaan. Tämä nousu kannattaa hyödyntää nyt laittamalla hoitohakkuut ja harvennukset myyntilistalle.

Voimakas puun kysyntä ja hintojen poikkeuksellinen kehitys kannattaa hyödyntää kilpailuttamalla leimikot. Saatujen tarjouksia tulee paljon ja niiden välillä on ollut erittäin suuria eroja.

Korjuupalvelu tarjoaa yhden hyvän lisämahdollisuuden hoitaa hoitohakkuut kuntoon hyödyntäen kohonneita kantohintoja. Mm. energiarangan kysyntä ja hinta ovat nyt poikkeuksellisen kovia ja hinnat ovat jatkaneet jo vuoden verran nousuaan. Esimerkiksi ensiharvennuksista tulee jopa yli 100% korkeampia kantohintatarjouksia kuin reilu vuosi sitten!

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3
Harvennus
keskihinta, €/m3
Päätehakkuu
keskihinta, €/m3
Mäntytukki
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
69,10
69,30
74,30
77,80
Kuusitukki
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
68,90
70,90
80,60
79,80
Koivutukki
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
53,00
49,20
62,70
58,60
Mäntykuitu
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
28,70
18,70
28,80
27,90
30,60
26,50
Kuusikuitu
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
27,10
20,90
29,80
27,20
30,60
29,50
Koivukuitu
Päijät-Häme
Etelä-Suomi
(Metsäteollisuus ry)
24,20
19,80
28,70
26,70
30,20
29,00

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.

Ajankohtaista

 1. Päijät-Hämeessä lannoitetaan keihäslegendojen kanssa

  Päijät-Hämeessä lannoitetaan keihäslegendojen kanssa

  Päijät-Häme

  Lannoitus on yksi metsätalouden kannattavimmista investoinneista. Se lisää puuston elinvoimaa ja kasvua sekä lyhentää kiertoaikaa.

  Lue lisää
 2. Metsänomistajat eivät lähde ilmaiseksi hiilensitojiksi

  Metsänomistajat eivät lähde ilmaiseksi hiilensitojiksi

  Päijät-Häme

  Metsänomistajat ovat valmiina tekemään toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta he haluavat siitä korvauksen. Metsien hiilensidonnan asiat on vielä uusia ja tiedontarve on laajaa.

 3. Jätetään tiheiköt suojaksi ja ravinnoksi

  Jätetään tiheiköt suojaksi ja ravinnoksi

  Päijät-Häme

  Helmikuussa alkaneella PEFC-metsäsertifioinnin uudella kaudella tulivat entistä tärkeämmäksi monimuotoisuutta parantavat toimet. Eräs uusi vaatimus koskee tiheikköjä.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset