Puun hinta Päijät-Hämeessä 18.11.2021

16.9.2021

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä. Hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään ajankohdan hintatietoon Etelä-Suomen alueella. 

Pystykaupat 18.10.-18.11.2021, puuta myyty mhy:n kautta 54 477 m3.

Puukauppa etenee edelleen Päijät-Hämeessä ennätysvauhdissa. Huippuvuoden 2007 ennätykset rikkoontuvat niin määrissä kuin kantorahatulossakin. Keskikantohinnat ovat lähteneet jälleen Päijät-Hämeessä lievään nousuun syys-lokakuusta siirryttäessä marraskuulle, johtuen kesä- ja kelirikkoleimikoiden kovasta kysynnästä niin harvennus- että päätehakkuukohteissa. Talvikohteiden ennuste on ainakin vielä huomattavan synkkä ja puhtaiden talviharvennusten markkinat ovat nyt erityisen vaikeat.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3

Mäntytukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

62,65

57,50

67,00

65,10

Kuusitukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

60,07

59,30

68,38

67,80

Koivutukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

44,18

38,40

50,24

43,90

Mäntykuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

16,91

14,20

19,36

17,80

22,43

19,40

Kuusikuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

14,24

15,00

19,22

18,20

22,19

21,70

Koivukuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

14,64

13,90

17,97

17,40

20,70

19,30

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä