Puun hinta Päijät-Hämeessä 14.4.2021

13.11.2020

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä. Hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään ajankohdan hintatietoon Etelä-Suomen alueella. 

Pystykaupat 14.3.-14.4.2021, puuta myyty mhy:n kautta 22 466 m3.

Kesä- ja kelirikkoleimikoiden keskihinnat nousseet lähes ennätysvauhdilla
Viime vuodesta johtuen puunostajien kesä- ja kelirikkoleimikoiden varannot ovat ennätysalhaalla, joten tämä näkyy nyt hurjana kilpailuna leimikoista Päijät-Hämeen alueella. Maailmanlaajuisesti sahatavaran ja sellun kysyntä ovat erinomaisia ja samalla hinnat ovat vahvistuneet. Havutukkien keskihinnat ovatkin alueellamme nousseet sekä harvennuksilla, että päätehakkuilla vajaassa puolessa vuodessa jopa + 7–9 €/m3, mikä on erittäin poikkeuksellista. Myös kuitupuun keskihinnat ovat alueemme harvennuksilla nousseet muutamassa vuodessa merkittävästi, eli 25–40 %, ja tällainen kuidun hinnan nousuhan on erittäin harvinaista.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3

Mäntytukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

56,27

53,80

63,72

62,50

Kuusitukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

56,84

54,70

65,34

65,90

Koivutukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

40,02

37,70

50,19

43,40

Mäntykuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

14,57

ei tietoa

19,55

16,60

23,71

20,30

Kuusikuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

15,27

ei tietoa

18,13

16,50

23,22

22,90

Koivukuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

15,95

ei tietoa

17,54

16,50

22,48

19,10

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä