Puukauppa: Miljoona mottia rikki!

11.12.2018

Puukauppa on ollut vilkasta kuluvan vuoden. Nyt voidaan jo kertoa ennätyksistä Päijät-Hämeessä.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on tehnyt tänä vuonna leimikoita jo yli miljoona kuutiometriä, joka on kaikkien aikojen suurin määrä.

Metsänhoitoyhdistyksen kautta on myyty valtakirjakaupoilla tänä vuonna puuta jo lähes 650 000 kuutiometriä. Metsänomistajat ovat antaneet puukaupantoimeksiantoja metsänhoitoyhdistykselle puun myyntiä varten ennätykselliset 800 000 mottia. Tämä tarkoittaa, että 80 % metsänomistajista on valtuuttanut metsänhoitoyhdistyksen avustamaan itseään puukaupassa. 

Hienoa näissä ennätyksissä on metsänomistajan kannalta, että ne ovat osuneet ajankohtaan, kun puun hinta on korkealla ja kysyntää löytyy niin tukille kuin kuidulle.

Puun kantohinta on harvennuksilla ja päätehakkuissa tällä hetkellä tukilla noin 10 euroa kuutiolle korkeampi kuin viime vuonna. Kuitupuussa hinta on kohonnut prosentuaalisesti vieläkin enemmän: se on Päijät-Hämeessä keskimäärin hieman yli 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna.

Muuten puukauppa on kääntynyt talvileimikoihin, joka tarkoittaa hinnassa lievää alenemista kuutiometriä kohden.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston syyskokous pidettiin 4.12.2018 Asikkalassa. Siellä hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Toiminnassa panostetaan edunvalvontaan, puukaupallisiin palveluihin, korjuupalveluun sekä hoitotöissä mm. harvennusten ennakkoraivausten lisäämiseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu pysyy saman suuruisena kuin se on ollut ennenkin. Jäsenmaksu on pinta-alasta riippumaton tasamaksu kaikille.

Valtuusto valitsi keskuudestaan hallituksen kaudelle 2019-2020, jonka jäsenet ovat seuraavat (suluissa varajäsen):
Maire Kalliokoski (Heini Katajisto), Sysmä
Mika Hämäläinen (Olli Hongisto), Hollola
Janne Ruoppi (Tuomo Liukkonen), Hartola
Paula Iso-Kuusela (Seija Upola), Asikkala
Jussi Leppänen, Sysmä (Janne Havumäki, Asikkala)
Jarmo Poutiainen (Katri Karkinen), Lahti
Jussi Salonen (Jarmo Ylätalo), Padasjoki

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen ensi vuoden alkupäivinä.