Puukauppa käy nyt tulikuumana!

07.5.2021

Kesä- ja kelirikkoleimikoiden keskihinnat nousseet lähes ennätysvauhdilla

Viime vuodesta johtuen puunostajien kesä- ja kelirikkoleimikoiden varannot ovat ennätysalhaalla, joten tämä näkyy nyt hurjana kilpailuna leimikoista Päijät-Hämeen alueella. Maailmanlaajuisesti sahatavaran ja sellun kysyntä ovat erinomaisia ja samalla hinnat ovat vahvistuneet. Havutukkien keskihinnat ovatkin alueellamme nousseet sekä harvennuksilla, että päätehakkuilla vajaassa puolessa vuodessa jopa + 7–9 €/m3, mikä on erittäin poikkeuksellista. Myös kuitupuun keskihinnat ovat alueemme harvennuksilla nousseet muutamassa vuodessa merkittävästi, eli 25–40 %, ja tällainen kuidun hinnan nousuhan on erittäin harvinaista. 

Nyt jos koskaan on leimikoiden kilpailutuksen paikka!

Metsänomistajien on kuitenkin hyvä tiedostaa, että kilpailutuksessakaan ei kannata tuijottaa pelkästään puun hintaa, vaan katkonnan merkitys on erittäin suuri, usein 2–5 €/m3. Lisäksi puun hinta voi aina vaihdella meidänkin alueellamme paljon korjuutekijöiden ja puulajisuhteiden mukaan. Leimikoiden kilpailutus ja vertailut ovat aina erittäin tärkeitä, koska hinta määräytyy vapaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Puukaupat kannattaa aina kilpailuttaa, tekee puukauppaa sitten itse tai valtakirjan kautta

Päijät-Hämeessä suoritetaan koko vuoden hintavertailuja LUKE:n hintatilastoihin ja ne näkyvät kuukausittain muun muassa nettisivuillamme. Kilpailutettujen leimikoiden keskihinnat ovat olleet keskimäärin 2–4 €/m3 korkeammat kuin kaikki alueemme tilastoidut puukaupat. Kilpailutuksessa saadaan usein useamman euron per kuutio vaihtelevia tarjouksia ja joskus on todella hurjiakin eroja. Erilaiset hintavertailutavat, katkonta ja kauppaehdot ovat tehneet puukaupasta varsin haastavaa. Siksi suosittelemme aina puukaupan kilpailuttamista ja kaupantekoa valtakirjalla. Puukaupan teko on turvallista ja helppoa, kerrot vaan metsäasiantuntijallesi, että mitä haluat, teet sopimuksen ja me hoidamme kaiken muun avaimet käteen periaatteella.  

Mhy:n puunkorjuupalvelu tuo lisäkilpailua puukauppaan

Paikallisten yrittäjien tärkeää roolia ja työn laatua ei voi liikaa korostaa korjuupalvelun osalta. Korjuupalvelun määrä on ainespuunkorjuussa noussut vuodessa 150 000 m3:n vuositasolle ja jatkaa tänäkin vuonna kasvuaan. Lahti Energian laitos on nyt täydessä käynnissä, joten myös energiapuun alueellisen käytön lisääntyminen jatkaa reipasta kasvua. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalveluun mahtuu vielä hyvin kohteita kesän ja syksyn korjuuseen. Korjuupalvelun tarjoamat laadukkaat motoyrittäjät kilpailevat työn laadullaan, sekä myös korjuupalvelun toteutuneet kantohinnat ovat lisänneet kilpailua puukauppaan erityisesti nuoren metsän hoitokohteissa, ensiharvennuksissa ja harvennuksissa. 

Tärkeät jäsenetumme

Muistathan hyödyntää jäsenmaksulla saatavat jäsenedut, eli leimikon teon ja tilakäynnin. 

Jäseniemme puukaupallinen edunvalvonta on yksi tärkeimmistä tehtävistämme!

Puukauppaterveisin; Jari Yli-Talonen