Päijät-Hämeessä otettiin kemeran loppukiri

paijat-hame

Päijäthämäläiset metsänomistajat käyttivät metsätalouden kemera-tukia viime vuonna 2,56 miljoonaa euroa. Määrä oli 31 % enemmän kuin vuonna 2022. Vapaaehtoinen suojelu kiinnosti metsänomistajia ja ympäristötuen käyttö kasvoi 42 prosenttia.

Päijät-Hämeessä käytettiin kemera-tukia kaikkiaan 1,20 miljoonaa euroa taimikoihin, teihin, suometsän hoitoon ja terveyslannoituksiin, joka on 17 % vuotta 2022 enemmän.

Nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen käytettiin 851 000 euroa. Tukimäärä oli 15 % enemmän kuin vuonna 2022. Taimikon varhaishoito sai tukea 272 310 euroa, 7 % edellistä vuotta enemmän.

– Markkinavoimat mitä ilmeisimmin siivittivät pienpuun keruuta viime vuonna. Nuoret metsät, joista kerätään pienpuuta, ovat niin sanottuja rästikohteita, joissa taimikonhoito on jäänyt tekemättä. Taimikonhoidon tarve on tuplasti suurempi nykyisiin työmääriin nähden. Se on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä, joka täytyisi tehdä oikeaan aikaan, muistuttaa hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Luonnohoidon tukiin (luonnonhoitotyöt ja ympäristötuki) käytettiin Päijät-Hämeessä 1,37 miljoonaa euroa, joka on 42 % edellisvuotta enemmän. Ympäristötuen käytössä Päijät-Häme on valtakunnan kärkikastia 333 hehtaarilla Lapin, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

– Ympäristötukisopimuksia solmittiin ennätyksellinen määrä. Näyttää siltä, että ympäristötuella on sekä maanomistajien että metsäalan toimijoiden vahva kannatus keinona, jolla voidaan ylläpitää metsäluonnon monimuotoisuutta. Toivottavasti yhä useampi toimija ottaa ympäristötuen valmistelun palveluvalikoimaansa myös jatkossa, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Yhä useammat puunhankintayhtiöt, metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset valmistelivat viime vuonna ympäristötukihakemuksia maanomistajille. Valtakunnallisesti vuoden 2023 ympäristötukihehtaareista noin kolmasosa, 1 770 hehtaaria, oli näiden metsäalan toimijoiden valmistelemia ja loput Metsäkeskuksen.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme laati ympäristötukihakemuksia 69 kappaletta, yhteensä 220 hehtaarille. Tukea näissä haettiin reilu 810 000 euroa. Mhy teki siten noin kaksi kolmasosaa alueen hakemuksista.

Tulevaisuudessa toimijoiden valmistelemat hakemukset lisääntynevät, kun Metsäkeskus supistaa budjettileikkausten takia luonnonhoidon valmisteluresursseja.

Kemera-tukijärjestelmä päättyi vuodenvaihteessa ja tänä vuonna metsätalouden tuet muuttuvat. Laki uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä tuli voimaan vuoden alussa ja metka-tukien haku avautuu maaliskuun alussa.

Lisätietoja kemera-tukien käytöstä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Ajankohtaista

 1. Kesäkuun puumarkkinakatsaus: Onko puunhinta oikeasti korkealla?

  Kesäkuun puumarkkinakatsaus: Onko puunhinta oikeasti korkealla?

  Päijät-Häme

  Laittamalla menneet puun hinnat reaalisesti nykyarvoon ja vertailemalla trendikehitystä voidaan havaita, että nykyinen puun hintataso ei ole kovinkaan poikkeuksellinen.

  Lue lisää
 2. Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Päijät-Häme

  Perinteisesti puukauppa käy kovilla kierroksilla touko-kesäkuun ajan aina juhannukseen saakka. Näin myös tänä vuonna.

 3. Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Päijät-Häme

  Puukauppa rupeaa kiivastumaan kesää kohden. Puukauppa käy kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainoisesti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset