Mhy Päijät-Häme uudisti metsäsuunnitelman

30.1.2018

Sisältö uusiksi: Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeeltä räätälöityjä metsäsuunnitelmia

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme alkaa helmikuussa tarjota asiakkaiden tavoitteiden mukaan räätälöityjä metsäsuunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia. Muilla toimijoilla tai metsänhoitoyhdistyksillä ei ole vastaavaa räätälöitävyyttä ko. tuotteissa.

Räätälöinnin myötä metsäsuunnitelmasta voi rakentaa juuri itselleen sopivan yhdistelmällä elementtejä jopa 17:sta eri vaihtoehdosta. Valittavana ovat esimerkiksi eri-ikäiskasvatus, keruutuotteet, virkistys, maisema, luontoarvot, metsän tarinat, lintujen pesintäkartoitus, riista, valokuvat ja videot tai rajapyykkien merkintä maastoon.
 

Esimerkiksi lintujen pesintä-lisäosassa kartalle merkitään lintujen pesintään sopivat alueet, jotka jätetään metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Sellaisia ovat esimerkiksi lehtipuuvaltaiset rehevät metsät, kosteikkoalueet ja rantametsät, joissa on paljon suojaisia pensaita. Pesimä-aika huomioidaan metsien käsittelyajankohdissa. Erityistä huomiota kiinnitetään uhanalaisten lintujen pesimärauhaan. Pesäpönttöjen sijoittelulla voidaan houkutella esimerkiksi petolintuja pitämään myyriä kurissa. Kun pesintäkartoitus tehdään keväällä, saadaan mukaan myös luettelo alueella havaituista lintulajeista.
 

Pienille alle 20 hehtaarin metsätiloille on saatavissa kevyempi toimenpide-ehdotus. Se on raportti metsän kiireellisistä hoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista.
 

Metsäsuunnitelman sisältö ei ole muuttunut juurikaan viimeiseen 30 vuoteen. Perinteinen metsäsuunnitelma painottuu puun tuotantoon metsäammattilaisen termein kerrottuna. Nykyään yhä useampien metsänomistajien tavoitteet ovat kuitenkin paljon monitahoisempia ja moni heistä ymmärtää paremmin euroja kuutioiden ja hehtaarien sijaan.
 

Metsäsuunnitelma on kuin metsän pankkikirja. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista. Se kertoo, paljonko metsästä voi saada tuloja tulevina vuosina ja paljonko metsänhoitoon pitää panostaa, jotta metsä tuottaa hyvin.
 

Katso uudistetut tuotteet:
Metsäsuunnitelma - käsikirja omaan metsään
Toimenpide-ehdotus - raportti kiireellisistä hoitotoimista ja hakkuumahdollisuuksista