Mhy-jäsenyyden arvo euroina ja etuina

05.2.2019

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden arvo on suurempi kuin jäsenmaksun hinta. Jäsenmaksut tulevat postissa helmikuun puolivälissä.

Esimerkiksi mhy Päijät-Hämeen alueella metsätilan jäsenmaksusta jää verovähennyksen jälkeen maksettavaa vain n. 80 euroa. Jäsenmaksu on hinnoiteltu metsänomistajan ja edunvalvonnan näkökulmasta, jonka vuoksi laaja jäsentuote on hinnoiteltu mahdollisimman tasapuolisesti. Luonnollisesti, koska päättäjiä ovat paikalliset metsänomistajat.

Osa metsänomistajista voi miettiä tälläkin hetkellä mhy:n jäsenyyden merkitystä. Yritetään visioida tilannetta, jos metsänhoitoyhdistystä ei olisi. Silloin ei olisi jäsenmaksuja, mutta moni muukin asia olisi toisin.

1. Puukaupassa vallitsisivat villit lait ja metsänomistajille tärkeä puukaupan kilpailu puuttuisi, jonka seurauksena puun hinta laskisi. Keskimääräisen 35 ha tilan hakkuusuunnite on 250 m3 vuodessa. Metsänhoitoyhdistys vastaa ainoana organisaationa puukaupan kilpailuttamisesta. Jos puun hinta laskisi kilpailun puutteen vuoksi enemmän kuin 0,5 euroa/m3, niin jäsenmaksun suuruinen ”säästö” olisi välittömästi menetetty ja ”säästö” kääntyisikin tappioksi. Myöskään puunostajan tukin katkontaa ei seurattaisi. Lähes 50 % alueen puukaupoista hoidetaan kilpailutuksen kautta mhy:n toimeksiannolla.

2. Kiinteistövero tai metsätilamaksu olisi säädetty aikoja sitten, jos metsänomistajien edustajat MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä eivät olisi asiaa vastustaneet. Näistä maksuista ei saisi vapautusta millään perusteilla yksikään metsänomistaja. Jos metsänomistajien verotaakka kasvaisi kiinteistöverolla tai metsäteollisuuden esittämällä metsätilamaksulla, niin jäsenmaksun ”säästö” olisi jälleen menetetty moninkertaisesti. Esimerkiksi suuren metsäteollisuusyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva Björn Wahlroos on aikoinaan esittänyt julkisesti kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle. Wahlroosin mukaan kiinteistöverosta kertyisi 500 miljoonaa euroa verotuottoa, jos vero olisi 25 euroa hehtaarilta. Vertailun vuoksi, mhy:n jäsenmaksujen kertymä on arvion mukaan koko valtakunnassa tänä vuonna vain 15  milj. euroa. Jos tämän tyylinen esitys joskus menisi läpi, niin vähintään 25 vuoden jäsenmaksujen kertymä maksettaisiin verona valtiolle vuosittain.

3. Metsäpalveluita olisi varmasti nykyisessä mittakaavassa vaikeampi saada ja ne olisivat tarjonnan määrästä johtuen kalliimpia. Metsänhoitoyhdistys ei tavoittele suurta voittoa metsäpalveluilla, ei jaa osinkoja tai korkotuottoja. Palvelut on saatavissa oman metsäasiantuntijan kautta joka kylällä kilpailukykyiseen hintaan. Muilla toimijoilla on erilaiset intressit.

4. Paikalliset metsurit olisi irtisanottu lähes olemattomiin. Metsänhoitoyhdistys on edelleen merkittävin paikallisten oman kunnan ja kylän metsurien työllistäjä.

5. Teollisuutta olisi vähemmän, koska metsien tuotto olisi heikompi. Puupohjaista bioenergiaa ja sen käyttöä ei olisi nykyisessä mittakaavassa. Edellytykset uusille biotalouden investoinneille olisivat huomattavasti heikommat metsien alhaisemman hoitotason ja hakkumahdollisuuksien vuoksi. Taimikonhoitorästit olisivat paljon pahemmat.

6. Hirviongelma olisi Ruotsin tasoa, eli paljon vakavampi.

7. Rajoittavia kaavoja olisi enemmän.

8. Suojelu- ja ympäristönormit olisivat tiukemmat. Vapaaehtoista metsien suojelumallia ei olisi, vaan vielä nykyistäkin enemmän pakkosuojeluohjelmia.

9. Metsälaki ei olisi metsänomistajalähtöinen vaan rajoittava ja suojelupainotteinen.

10. Puutavaranmittauksessa heikomman suoja olisi vajavaisempi

11. Metsänhoitoon kannustava tukijärjestelmä saattaisi puuttua kokonaan eikä metsävähennystä tai muita verokannusteita olisi nykyisessä laajuudessa.

12. Yksityisen omaisuuden suoja olisi heikompi ja maalla asuminen ja yrittäminen olisi tehty nykyistäkin hankalammaksi.

13. Brysselistä olisi vyörynyt suojelupainotteinen metsäsuunnitelmapakko. Viimeksi kun asiaa esitettiin niin se torpattiin MTK:n toimesta.

14. Biopolttoaineilla olisivat kahlitsevat kestävyyskriteerit

15. Hakkuista vaadittaisiin erilliset laillisuustodistukset ja byrokratiaa olisi moninkertaisesti.

16. Metsänomistajien edunvalvontaorganisaation puuttuessa ei olisi tahoa kenen puoleen kääntyä metsänomistajien etua koskettavissa asioissa ja palveluissa.

17. Metsänomistajien koulutustilaisuuksia olisi niukasti. Metsänhoitoyhdistyksellä on keskeisin rooli metsänomistajien neuvonnassa ja koulutuksessa. Mhy Päijät-Häme järjestää vuosittain kymmeniä metsänomistajatilaisuuksia.

Elämä on valintoja, vaihtoehtoja on aina vähintään kaksi. Näin se on myös metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden ja jäsenmaksun osalla. Metsänhoitoyhdistys on toiminut metsänomistajien parhaaksi joyli sadan vuoden ajan ja näyttöjä onnistumista on yli sukupolvien.

Olisiko edellä mainitut asiat kuitenkin jäsenmaksun arvoisia?

Edunvalvonnan lisäksi jäsenmaksua vastaan saa paljon rahanarvoisia maksuttomia ja hinnaltaan alennettuja palveluja,  listamme mukaisesti. Jäsenmaksu on edullinen ”vakuutusmaksu” turvaamaan yksityisen metsänomistajan metsätalouden kannattavuutta ja sen harjoittamisen edellytyksiä tulevaisuudessakin. Tätä ”vakuutusta” ei ole saatavissa yhdeltäkään muulta toimijalta.

Mitä rahallista arvoa mhy Päijät-Hämeen jäsenmaksulla saa?

Jäsenedut ovat yhtä suuret ja mittavat niin 4 ha kuin esim. 400 ha tilalle eli rahanarvoiset edut ovat mm. seuraavanlaisia:

 1. esim. parin hehtaarin isot taimet 4000 kpl, yhteensä jäsenalennus n. 110 €
 2. metsätilojen PEFC- sertifiointi, arvo n. 20-30 €/v
 3. MTK:n jäsenyys, arvo n. 10-15 €/v
 4. esim. 100 m3 jäsenen energiapuuta puunvälityksen kautta lisähinta +250 €
 5. kännykkään tai tablettiin koko Suomen kartat tilarajoineen + ilmakuvat + metsäsuunnitelma, arvo n. 35-40 €/v
 6. jäsenkortilla metsäiltamat kahdelle ruokailuineen, arvo n. 30 €/iltamat
 7. jäsenlehti, tiedotteet ja metsänumerot, arvo n. 30-40 €/v
 8. jäsenkoulutukset ja -matkat sekä kilpailut, jäsenetu 20-100 €/kerta
 9. alueen Säästöpankkien tarjoamat mhy jäsenedut, useita satoja euroja
 10. lukuisat muut paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanien mhy jäsenalennukset kaikkiaan useita satoja euroja
 11. neuvontaa sekä paljon muuta (mm. jäsennumerolla MTK-reppuun)
 12. sekä koko edunvalvonta kannolta Brysseliin, jonka arvoa ei voi rahalla edes mitata