Metsäveroilmoitus hoituu nyt OmaVero-palvelussa

02.1.2019

Vuodelta 2018 metsäveroilmoitus annetaan sähköisesti ja arvonlisäveroilmoitus on annettava vain sähköisesti OmaVero-palvelussa. Vain erityisestä syystä kuten teknisen esteen vuoksi ilmoituksen voi antaa paperilla. 

Tammikuussa 2019 metsänomistaja saa postitse esitäytetyn 2C-lomakkeen vuoden 2018 verotusta varten. Lähetys ei sisällä palautuskuorta eikä metsäveroilmoituksen täyttöopasta. Ohjeet löytyvät verohallinnon verkkosivuilta vero.fi/lomakkeet/2C ja veroilmoitus annetaan sähköisesti. Samalta sivulta löytyvät ohjeet myös sähköiseen ilmoittamiseen ja tarvittaviin tunnuksiin. Lomakkeella ilmoitettavat tiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta.

Milloin ja miten veroilmoitus palautetaan?

Veroilmoitus palautetaan OmaVero-palvelussa osoitteessa vero.fi/omavero. OmaVero-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat palveluun kirjautumiseen Katso-tunnisteen.

Metsätalouden harjoittajat palauttavat veroilmoituksen viimeistän 28.2.2019. Näin toimivat myös aiemmin ilmoituksensa vasta toukokuussa palauttaneet ei-arvonlisäverolliset metsänomistajat. Myöhästymisestä voi seurata myöhästymismaksu.

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuonna ei ole ollut metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä tai varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Metsänhoitoyhdistys voi hoitaa veroasiat puolestasi

Metsänhoitoyhdistys pystyy hoitamaan sähköisenä metsä- ja arvonlisäverosi. Sitä varten tarvitaan metsänomistajalta valtuudet verohallinnon palveluihin sähköistä ilmoittamista varten. Hyväksytty valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Veroasioiden valtuutukset ovat muuttuneet. Valtuuttamiseen käytetään nyt Suomi.fi:n Valtuudet-palvelua. Siellä metsänomistaja voi antaa palvelun ohjeita noudattaen metsänhoitoyhdistykselle valtuudet veroasioidensa hoitoon.

Veroasioiden hoito -valtuus oikeuttaa metsänhoitoyhdistyksen hoitamaan kaikkia veroasioita metsänomistajan puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa. Huomaa, että kun valtuutus on tehty, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa metsänomistajan kaikkia verotustietoja. 

Kuolinpesät ja verotusyhtymät eivät toistaiseksi voi tehdä Suomi.fi -valtuutuksia, vaan näiden on käytettävä Katso-valtuuksia, joita hallinnoidaan osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Katso-valtuuksia käytettäessä on annettava metsänhoitoyhdistykselle OmaVeroa varten rooli ”henkilön ja yrittäjän OmaVero”.

Paperikin käy vielä

Veroilmoituksen voi myös tarvittaessa antaa edelleen paperilomakkeella. Palautusosoite löytyy lomakkeen etusivulta, mutta palautuskuori on ilmoittajan hankittava itse.

Muistiinpanoja tai kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, verohallinto pyytää niitä tarvittaessa. Lomakkeita ei saa kopioida, sillä lomakkeen laatu heikkenee niin, että koneellinen lukeminen ei enää onnistu.

Myöhästymismaksun välttämiseksi tulee huolehtia siitä, että veroilmoitus on postin kuljettamana perillä Verohallinnossa määräpäivänä. Eli aikaisempi käytäntö viimeisen antamispäivän postileimasta ei enää riitä.

Arvonlisävero myös 28.2. mennessä

Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan sähköisesti viimeistään 28.2.2019 OmaVerossa kuten aiemminkin. Verohallinto ei lähetä erikseen lomakkeita tai ohjeita arvonlisäverosta.

Arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuodelta ei ole metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita ilmoitukseen vaikuttavia tapahtumia. Huomaathan, että sekä ilmoituksen että maksun täytyy olla saapunut verohallintoon eräpäivään mennessä.

Muistathan varata ajan veroilmoituksen täyttöä varten ajoissa omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.