Metsävaratietoa kerätään dronella Päijät-Hämeessä

13.8.2020

Mhy Päijät-Häme on mukana testaamassa uuden sukupolven metsäsuunnittelua. Täsmämetsäsuunnitelmien metsävaratiedot kerätään droneen kiinnitettävällä laserkeilaimella.

Drone avuksi metsäsuunnitteluun

Dronen avulla tehdään täsmämetsäsuunnitelmia 2000 hehtaarin alalla Päijät-Hämeessä. Kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Droneen kiinnitettävällä laserkeilaimella saadaan tarkkaa tietoa metsän puumääristä. Kaikkea metsäsuunnitelmaan tarvittavaa tietoa ei kuitenkaan saada laserkeilaamalla. Metsäsuunnittelija tekee keilauksen jälkeen maastokäynnin jossa muun muassa täsmennetään hakkuuehdotukset ja tarkastetaan taimikot.

Dronen lennätys vaatii tarkkuutta

Laserkeilausta tehdään isolla dronella joka painaa 25 kiloa. Ville Huhtinen kertoo, että dronen lennättäminen vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua. Drone lentää ennalta määritettyä lentoreittiä pitkin. Lentoon lähtö ja laskeutuminen tapahtuvat usein manuaalisesti. Dronella ei voi lentää asutuksen välittömässä läheisyydessä, suurten voimalinjojen lähellä tai vilkkaasti liikennöityjen teiden yli. Drone saattaa joutua tekemään hätälaskun esimerkiksi silloin jos gps- signaali katoaa.

Täsmämetsäsuunnitelman edut

Metsänomistaja Mika Kiikkilä kiinnostui täsmämetsäsuunnitelmasta, koska hän arvostaa tarkkoja puumäärätietoja, joiden perusteella voi tarkastella metsätalouden kannattavuutta ja tuottoja. Yhtä tärkeää Kiikkilälle on saada tiedot hakkuu- ja hoitotoimenpiteistä ja niiden oikea ajoitus. Kiikkilä on suunnitellut uudistushakkuut vaimonsa kanssa niin että he ehtivät tehdä itse taimikon perustamistyöt.

Drone tuo paitsi tarkkuutta, myös tehokkuutta metsäsuunnitteluun. Seurasimme Kiikkilän kanssa 30 hehtaarin kokoisen tilan laserkeilausta. Olosuhteet olivat ideaaliset, oli puolipilvistä ja tyyntä. Kuvaus onnistui hyvin ja drone oli ilmassa 35 minuutin ajan. Dronella saa skannattua metsää yhteensä 100 – 300 hehtaaria päivässä. Tuotto riippuu tilojen koosta ja siitä kuinka monta kertaa dronen on noustava ilmaan. Tekniset ongelmat vievät oman aikansa, onhan dronekuvaus huipputeknistä työtä.

Laserkeilauksen toteuttajat Ville Huhtinen ja Taneli Vuornos ovat yhtä mieltä siitä että on palkitsevaa tehdä pioneerityötä jossa pääsee yhdistämään luontoa ja teknologiaa. Me metsänhoitoyhdistyksellä odotamme, että saamme dronekuvauksesta apuvälineen metsäsuunnitelmien tekoon.