Metsänomistajat eivät lähde ilmaiseksi hiilensitojiksi

paijat-hame

Ilmaston lämmetessä kohdistuu tarpeita tehdä muutoksia metsien käsittelyssä. Toisaalta metsänomistajien halutaan osallistuvan hiilinielujen kasvattamiseen ja hiilensidontaan. Hyvin kasvata hoidettu metsä sitoo parhaiten hiiltä ja toisaalta varttuneeseen metsään on sitoutunut paljon hiiltä.

Päijät-Hämeessä kyseltiin elokuussa alueen metsänomistajien suhtautumista metsien hiilensidontaan ja kiinnostusta hiilensidontapalveluihin. Vastaajia oli lähes 700, joten tulosta voi pitää kattavana.

Metsänomistusta ohjaava tärkein tekijä oli 2/3 vastaajista taloudellinen tuotto. Virkistyskäyttö ja luontoarvojen suojelu olivat yhtä tärkeitä. Vain 3 % laittoi ilmastonmuutoksen hillinnän ykkössijalle.

Metsänomistajat ovat varautuneet ilmastonmuutokseen muun muassa lisäämällä sekametsien kasvatusta ja miettimällä tarkemmin puulajivalintaa eri kasvupaikoille sekä uusien puulajien kokeiluilla.

Hiilimarkkinat vielä tuntemattomia

Lähes 60 % vastaajista halusi kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillinnässä. Menetelmistä lannoitus, metsien kasvattaminen nykyistä vanhemmiksi ja tiheämpinä sekä tehokkaampi luonnonhoito olivat eniten kiinnostavia, noin 40 % vastaajista valitsi jonkun niistä.

Kaupalliset hiilensidonnan markkinat olivat vielä melko tuntemattomia 80 prosentille. Niistä tarvitaan selkeästi lisää tietoa, kuten myös kaikkineen koko hiilensidonnan aihepiiristä.

80 % vastaajista oli valmiita myymään metsistään hiilensidontapalveluita, kunhan hinnasta sovitaan. Ilman korvausta asia kiinnosti vain 5 % metsänomistajista. Toisaalta 20 % ei ollut kiinnostunut hiiilimarkkinoista mistään hinnasta.

Kysely lähetettiin sähköpostilinkkinä Päijät-Hämeessä metsää omistaville ja siihen vastasi 20 % kyselyn saaneista (10 % alueen metsänomistajista). Kysely tehtiin Päijät-Hämeen liiton myöntämällä aluekehitysrahoituksella (AKKE) osana Metsätilan hiilitalous -hanketta.

Hanketta toteuttivat Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Tapio Oy ja LUT-yliopisto.

Katso kyselyn kooste

Ajankohtaista

 1. Luminen tie

  Hyvä metsätie tilakaupan avaintekijä

  Päijät-Häme

  Maassamme on noin 130 000 kilometriä haja-asutusalueiden kiinteistöjen saavutettavuuden kannalta tärkeitä metsäteitä.

  Lue lisää
 2. Jäsenlaskut postissa - ensimmäiset perillä

  Jäsenlaskut postissa - ensimmäiset perillä

  Päijät-Häme

  Mhy Päijät-Hämeen jäsenmaksulaskut ovat jo saapuneet sähköpostiin tai omaan verkkopankkiin. Perinteiset paperilaskut ovat vielä matkalla.

 3. Puun hinta Päijät-Hämeessä tammikuussa 2024

  Puun hinta Päijät-Hämeessä tammikuussa 2024

  Päijät-Häme

  Puun hintatietoja Päijät-Hämeessä tammikuussa, sekä Metsäteollisuus ry:n keräämiä keskintoja Etelä-Suomen alueella.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset