Luonnontuotteista lisätuloa luomukeruualueiden sertifioinnilla

04.11.2019

Metsien luonnontuotteiden keruulla ja hyödyntämisellä on mahdollista saada lisätuloja puun myynnin ohella. Luonnontuotteita ovat esimerkiksi marjat, sienet, yrtit, mahla, pihka, pakuri ja koristehavut. Luonnontuotteiden käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti, joten monien tuotteiden kysyntä on suurta. Luomusertifioinnilla luonnontuotteille saa lisäarvoa.   

Meille suomalaisille on itsestään selvää että metsästä keräämämme marjat ovat täyttä luomua. Ulkomailla arvostetaan hyvin paljon Suomen puhdasta luontoa. Siitä huolimatta luonnontuotteita myytäessä ostajalle on esitettävä todistus tuotteen alkuperästä ja puhtaudesta. Tämä osoitetaan luomukeruualueiden sertifioinnilla. Samalla tavalla toimitaan metsäteollisuudessa kun puutuotteita myydään ulkomaille.

Yli 90 prosenttia metsistämme kelpaa luomukeruualueeksi. Luomukeruualueeseen ei hyväksytä metsiköitä joissa on käytetty kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Etelä-Suomessa päänvaivaa voi aiheuttaa urea, joka on kiellettyjen aineiden listalla. Ureaa käytetään kantojen käsittelyaineena havupuuvaltaisten metsien kesähakkuissa. Luomukeruualueella voidaan käyttää kantojen käsittelyssä harmaaorvakkaa tai hakkuut voidaan siirtää talveen.    

Luomukeruualueiden sertifioinnin ohjeistus muuttui

Metsien luomukeruualueiden sertifioinnin viranomaisohjeistus uusittiin tänä vuonna. Sen myötä Suomen luomukeruualue on pienentynyt ja pirstaloitunut. Suomessa oli ennen ohjeistuksen muutoksia maailman laajin luomukeruualue. Tämä on ollut Pohjois-Suomen ansiota, jossa luonnontuoteala on ollut varsin kehittynyttä etelään verrattuna. Sertifiointi on toteutettu yhteissertifioinnilla, jossa on sertifioitu laajat alueet selvittäjän toimesta. Uusien ohjeiden mukaan selvittäjän on hankittava jokaiselta maanomistajalta sitoumus luomuvalvontaan liittymisestä.      

Etelä- Suomessa sertifiointiohjeistuksen muutokset eivät ole vaikuttaneet, sillä sertifioidut alueet ovat olleet pieniä, korkeintaan muutamien maanomistajien maista muodostettuja keruualueita. Sertifioidut tilat tuottavat tyypillisesti itse luonnontuotteita tai niihin liittyviä palveluita. Sertifiointiin on liittynyt myös isoja maanomistajia, kuten kuntia. Isojen maanomistajien luomukeruualueet palvelevat usein paikallisia luonnontuoteyrityksiä.

Luomukeruualueita tarvitaan lisää

Uusille luomukeruualueille on kova tarve. Pohjois-Suomen luomukeruualueiden supistuttua varsinkin marjayrityksillä on vaikeuksia saada tarpeeksi raaka-ainetta. Samaan aikaan monet kasvavat luonnontuoteyritykset suuntaavat vientiin, jossa luomu on välttämättömyys.

Luomusertifioidusta raaka-aineesta maksetaan paremmin kuin sertifioimattomasta. Toisaalta sertifiointiprosessista tulee kustannuksia silloin kun maanomistaja hakeutuu itse luomuvalvontaan. Metsäkeskus on kehittänyt palvelun metsään.fi- sivulla, jonka kautta maanomistaja voi tehdä sopimuksen metsiensä liittämisestä luomuvalvontaan jopa maksutta.

Maanomistaja hyötyy eniten ei jokamiehen oikeuksilla kerättävien luonnontuotteiden myynnistä tai näiden keruuoikeuksien myynnistä. Muun muassa kuusenkerkän, koivunlehden, pakurikäävän ja pihkan keruu vaativat maanomistajan luvan. Parhaimman arvon luonnontuotteista saa jalostamalla niitä itse mahdollisimman pitkälle.