Koululaiset istuttivat tulevaisuuden hiilinieluja

11.9.2020

Muutama kymmenen Heinolan Lyseonmäen yläkoululaista pääsi osallistumaan metsityskampanjaan Heinolassa 11.9. Kampanjan tavoitteena on lievittää nuorten ilmastoahdistusta konkreettisilla toimilla.

Monet nuoret kokevat ilmastoahdistusta. Metsityskampanja perustettiin jotta nuoret voisivat tehdä jotakin konkreettista ilmastoasioiden eteen. Kampanjassa metsitetään aloja joilla ei ennestään kasva metsää. Heinolassa istutuspaikkana oli käytöstä poistunut soramontun alue. Metsityspäiviä järjestetään myös Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Hollolassa.

Oppilaat olivat reippaina mukana istutustyössä. Opettajat sanoivat että parhaiten oppilaat oppivat itse tehden. Tekemällä oppiminen ulkona on hyvää vaihtelua normaaliin koulunkäyntiin.  

Istutuspäivään osallistui useita alueen tärkeitä metsätoimijoita. Mukana olivat Mhy Päijät-Häme, Metsäkeskus, Versowood, Taimi-Tapio, Päijät-Hämeen liitto ja Heinolan kaupunki. Taimi-Tapio lahjoitti istutettavat taimet. Toimijat järjestivät metsiin ja ilmastonmuutokseen liittyviä rasteja. 

Mhy Päijät-Hämeen rastilla koululaiset pääsivät mittaamaan puun tilavuuden. Metsäneuvoja Juha Hendunen ja MTK:n kenttäpäällikkö Asta Sarkki opastivat koululaisia puun mittauksessa. Mittauksen jälkeen koululaisille kerrottiin mitatun puun sitoman hiilen määrä ja suhteutettiin se hiilidioksidipäästöihin joita aiheutui koululaisten bussikyydistä paikan päälle.