Koivunlehtien keruu odottaa teknologiainnovaatiota

03.6.2020

Koivunlehtien keruu on toiminut jo pitkään esimerkkinä, kun on pohdittu metsätalouden prosessien ja luonnontuotteiden keruun yhdistämistä. Silti edelleenkään tiedossa ei ole ketterää ja tehokasta menetelmää koivunlehtien koneelliseen korjuuseen.

Heurekaa on haettu lähinnä kahdelta taholta: Syntyisikö yksinkertainen ja edullinen laite, jolla käsin riipimistä tehostettaisiin tai voitaisiinko jokin nykyinen kone muuntaa kerääjäksi?

Ensimmäisestä esimerkkinä mainittakoon Luonnonvarakeskuksella testattu riivintälaite harjakoneen terillä. Toista mallia taas toteutettiin Oulussa 2007, kun insinööri (AMK) Toni Hämäläinen suunnitteli traktorin voimansiirtoakselin avulla toimivan keruu- ja lajittelulaitteen, joka perustuu silppurilietsoon ja sen perässä olevaan lajittelukanavaan.

Tänä keväänä Joensuun seudulla testataan koivunlehtien kaupallista keruuta lehtipuhaltimen imuritoiminnolla sekä myös metsäkoneen leikkaavan terän ja imurin avulla.

Korjuukokeilut kertovat koivunlehtien kysynnän merkittävästä kasvusta. Suomessa teollisiin volyymeihin yltävää yritystoimintaa on koivunlehtien ympärillä kuitenkin toistaiseksi vähän, joten muna ja kana -ongelma pysyy ja keruuseen liittyvät innovaatiot ja investoinnit viipyvät. Selvää on vain se, että toimivimmat ratkaisut yhdistetään kiinteästi metsänhoidollisiin toimenpiteisiin.

Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä- hanke tiedottaa ja edistää metsien keruutuotteiden tunnettavuutta ja käyttöä Päijät-Hämeessä. Katso hankkeen materiaalit.

Teksti: Annika Suvivuo

Lähteet:
Eija Vuorela, Suomen 4H-liitto
Kauko Kärkkäinen, Kauko Näkemys Oy
Tapio Nummi ja Juha Vornanen, Metsäkeskus