Huhtikuun puumarkkinakatsaus: Metsänhoitotöille ja -hakkuille on kysyntää

15.4.2020

Puukaupalle ja metsänhoitotöille on nyt hyvät edellytykset. Epävarmuutta lisäävät kuitenkin koronaviruksen monitahoiset vaikutukset metsäalalle. 

Puukauppaa on käyty kasvavilla ostomäärillä ja nouseviin hintoihin. Osa metsäteollisuustuotteista hyötyy globaaleilla markkinoilla koronaviruksen vaikutuksesta, mutta osa ei. Nämä vaikuttavat viiveellä raakapuumarkkinoihin.

Metsät eivät ole kiinni
Puunostojen painopiste on siirtynyt voimakkaasti kesä- ja kelirikkokorjuukohteisiin. Alkuvuoden heikon puukauppavuoden jälkeen puuvarannot olivat vähentyneet ja ostoja on näin lisättykin huomattavasti.

Huomioitavaa on, että viime viikkoina on käyty kovasti puukauppaa. Hinnatkin ovat olleet nousussa Suomessa vuoden alusta, kuitenkin hieman enemmän kuitupuulle kuin tukkipuulle. Viriili puukauppa mahdollistaa haastavassa taloudellisessa tilanteessa hyvän avun metsänomistajille.

Myös muille metsänhoitotöille on nyt otollinen aika, kun maa on lumeton ja on aurinkoisia kevätkelejä eteläisessä Suomessa. Metsänhoitoyhdistykset ovat käynnistäneet aktiivista yhteydenpitoa metsänomistajiin puukaupan ja metsänhoitotöiden liikkeelle laittamiseksi. Metsät eivät ole kiinni!

Koronavirus vaikuttaa kahtalaisesti vientimarkkinoihin
Vaikka koronaviruksen yleiset markkinavaikutukset ovat negatiivisempia kuin ennalta osattiin arvioida, niin Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan metsätoimiala selvinnee muita toimialoja pienemmillä vahingoilla. Toisaalta PTT:n metsäennuste kertoo, että yritysten ja tuoteryhmien välillä on suuria eroja.

Pehmopaperituotteiden globaalin kysynnän kasvu lisää etenkin sellun viennin tarvetta. Toisaalta paperituotteiden osalta on ollut hiipuvaa kysyntää, joka saattaa vaikuttaa sellu- ja paperituotannon tasoihin Suomessa. Kartonkituotteiden osalta kysynnän ennakoidaan lisääntyvän, sillä yksilöpakkausten tarve on globaalisti lisääntynyt koronan johdosta.

Sahatavaratuotannon ja puutuotteiden osalta on kysyntä heikentynyt rajoitustoimien seurauksena ja monet yritykset ovatkin jo ilmoittaneet mahdollisista lomautuksista ja seisokeista. Lopputuotteiden kysynnän muutokset näkyvätkin viiveellä raakapuumarkkinoille. Raakapuumarkkinoilla on ollut kysyntää etenkin kuitu- ja energiapuusta, mutta tukkipuun menekistä on joillain alueilla ollut jo heikennystä.

Parhaiden kesä- ja kelirikkokohteiden kilpailuttaminen tärkeää
Puumarkkinat ovat siirtyneet kesä- ja kelirikkokohteiden ostoon. Nämä ovat niitä logistisesti parhaimpia leimikoita, joiden hintataso on perinteisesti korkeampi kuin talvikorjuukohteissa.

Puukauppojen kilpailuttaminen onkin erityisen tärkeää, että haastavassa markkinatilanteessa saadaan parhaista leimikoista hyvä hinta. Hinnat ja ostomäärät ovatkin olleet nousussa. Digitaalinen puukauppapalvelu, Kuutio.fi -palvelu, mahdollistaa puukaupan kilpailuttamisen verkossa.

Vaikka puukaupan kilpailuttaminen itsenäisesti on tehty helpoksi, niin edunvalvonnan näkökannalta on suositeltavaa hyödyntää siinäkin metsänhoitoyhdistysten apua. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavatkin asiantuntija-apua puukauppaan valtakirjakaupoin kilpailuttamalla ja vertailemalla leimikot metsänomistajan puolesta ja toteuttamalla korjuun valvonnan.

Puukaupat ovat monelle metsänomistajalle iso taloudellinen apu ja tällöin on tärkeää, että asiat menevät eteenpäin sovitusti.  

Yhteistyöterveisin,
Kalle Karttunen
Tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
kalle.karttunen@mtk.fi
Puh. 044 373 9377

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät PTT:n ennusteet löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)
Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)
Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä