Hoidetusta taimikosta rekkalastillinen enemmän tukkia

paijat-hame

Muhkea tukkitili edellyttää, että taimikon varhaishoito on tehty ajoissa, sillä taimikonhoidon laiminlyöntiä ei voi korvata myöhemmin.

PEFC-sertifiointi vaatii hoitamaan taimikoita, jotta puuston kasvu ja elinvoima säilyvät hyvinä. Toisaalta monimuotoisuudelle tärkeitä tiheiköitä pitää jättää.

Hoidetusta taimikosta mitataan hurjia kasvulukuja. Paksuuskasvu voi olla 30 prosenttia suurempi kuin hoitamattomassa taimikossa.

Metsänomistajan tilipussia taimikonhoito lihottaa ensimmäisestä hakkuusta lähtien, sillä hoidetusta ensiharvennusikäisestä metsästä korjataan jo tukkeja. Toisessa harvennuksessa puukauppatili voi olla kaksinkertainen, ja päätehakkuukohteelta tukkia kertyä rekkakuormallinen enemmän hoitamattomaan metsään verrattuna.

Taimikonhoito ei pelkästään lihota metsänomistajan tilipussia, se myös saa rahat kilahtamaan tilille aikaisemmin kun metsän kiertoaika lyhenee. Esimerkiksi hoidetussa tuoreen kankaan kuusikossa päätehakkuu voidaan tehdä jo 60 vuoden iässä.

Varhaisperkaus kannattaa tehdä ajallaan

Taimikonhoito tehdään yleensä kahdessa vaiheessa, ajankohta riippuu kasvupaikan rehevyydestä.

 • Varhaishoito: istutustaimet ovat suunnilleen metrin pituisia ja istutuksesta on kulunut keskimäärin viisi vuotta.
 • Taimikonharvennus: kuuset ovat 3–4-metrisiä ja männyt 5–6-metrisiä ja kasvatettavat taimet ovat 10–15-vuotiaita.

Näistä kahdesta varhaisperkaus on tärkeämpi. Jo muutaman vuoden viivästyminen varhaisperkauksessa aiheuttaa suuria kasvutappioita ja lisää hoitokustannuksia. Muutaman vuoden viivästys voi työn vaikeutuessa kaksinkertaistaa hoitotyön hinnan.

Siemensyntyisiä rauduskoivun taimia jätetään taimikkoon

Nykyään on suositeltavaa jättää siemensyntyisiä rauduskoivuja taimikkoon jo varhaisperkausvaiheessa. Sopiva lehtipuuosuus taimikossa on noin 10-20 prosenttia. Samalla täytetään PEFC-vaatimusta sekapuustoisuudesta.

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että koivun kasvuero kuuseen on merkittävästi pienentynyt. Vaikka koivu alussa kasvaa kuusta nopeammin, kasvuerot tasaantuvat nopeasti ja 10-metrisinä kuuset kasvavat jo koivuja nopeammin. Ilmiötä selittävät jalostus sekä parantuneet viljelykäytännöt.

Lisäksi PEFC vaatii pienialaisten hoitamattomien tiheiköiden jättämistä suojaksi ja ravinnoksi, jos niitä on alueella luontaisesti. Lue lisää: https://www.mhy.fi/paijat-hame/uutiset/jatetaan-tiheikot-suojaksi-ja-ravinnoksi

Muista metka-tuki taimikonhoidolle

 • tukea 200 €/ha varhaishoitoon ja taimikonharvennukseen
 • tukikelpoisia  0,7-12,0 metrin pituiset havupuiden taimikot, lehtipuut 15 metriin asti
 • kohde ei ole saanut kemera-tukea viiden vuoden sisällä
 • vaatimusta järeydestä tai poistettavien puiden määrästä ei enää ole.

PEFC:n vaatimukset tehdyistä taimikonhoidon määristä koskevat niin PEFC-sertifiointiin sitoutuneita metsäalan toimijoita kuin metsänomistajia.

Mhy Päijät-Hämeessä taimikonhoito on koko vuoden esillä entistä enemmän. Kysy omalta metsäasiantuntijaltasi kampanjahinnoista!

PEFC-sertifioinnin vaatimus 8.6.: Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta on tehty vuosittain vähintään 60 %. Metsänomistajan metsissä on tehty vähintään 60 % 5-vuotiskauden taimikonhoitotarpeesta. Taimikonhoitoon kuuluvat seuraavat työlajit: taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus.

Ajankohtaista

 1. Kesäkuun puumarkkinakatsaus: Onko puunhinta oikeasti korkealla?

  Kesäkuun puumarkkinakatsaus: Onko puunhinta oikeasti korkealla?

  Päijät-Häme

  Laittamalla menneet puun hinnat reaalisesti nykyarvoon ja vertailemalla trendikehitystä voidaan havaita, että nykyinen puun hintataso ei ole kovinkaan poikkeuksellinen.

  Lue lisää
 2. Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Puun hinnat Päijät-Hämeessä toukokuussa 2024

  Päijät-Häme

  Perinteisesti puukauppa käy kovilla kierroksilla touko-kesäkuun ajan aina juhannukseen saakka. Näin myös tänä vuonna.

 3. Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Toukokuun puumarkkinakatsaus: Puukauppa positiivisessa asennossa jatkossakin

  Päijät-Häme

  Puukauppa rupeaa kiivastumaan kesää kohden. Puukauppa käy kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainoisesti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset