Havupuutavara pois metsistä ennen keskikesää

01.7.2020

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta sekä vahingoittuneiden puiden poistamisesta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Lämmin ja kuiva kesä lisää havupuihin kohdistuvien kaarnakuoriaistuhojen riskiä, joskin toukokuun viileät säät viivästyttivät kuoriaisten parveilun käynnistymistä tänä vuonna.  

Viime aikojen lämpimät säät ovat vauhdittaneet kirjanpainajakuoriaisen parveilua. Paikoin Etelä-Suomessa on jo ylittynyt epidemiaraja, jolloin riski varttuneiden kuusikoiden metsätuhoista kasvaa. 

- Myös leuto talvi oli eduksi kirjanpainajille.  Se mahdollisti kirjanpainajien talvehtimisen poikkeuksellisesti myös puissa kaarnan alla. Jopa toukat selvisivät paikoin hengissä kaarnan suojissa, toteaa metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntija Pekka Kuitunen Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskus tiedottaa metsänomistajia kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista kirjeitse. Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään.  

Kaarnakuoriaiset pesiytyvät puutavarapinoihin ja heikkoihin pystypuihin 

Havupuille vahingollisten kaarnakuoriaisten parveilu käynnistyy keväällä, kun lämpötila nousee noin +20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen.   

Kesän puolivälin aikoihin uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi, poistuu puista lähimaastoon. Uuden hyönteissukupolven maastoutuminen tapahtuu eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa.

Metsätuholaissa on säädetty päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea. Nämä säädökset koskevat myös esimerkiksi myrskyissä vahingoittunutta havupuustoa.

Lämpiminä kesinä esimerkiksi kirjanpainajien on kuitenkin todettu poistuvan synnyinpuistaan jo ennen metsätuholain määräpäiviä. Tällöin puutavara olisikin suotavaa saada eteläisessä ja keskisessä Suomessa pois metsistä ennen lain määräämää takarajaa. 

Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Pieniä määriä vahingoittuneita puita voi jättää metsään lisäämään metsien biodiversiteettiä.

Kuolleiden ja jo kuorensa pudottaneiden pystypuiden poiskorjaaminen ei vähennä kuoriaiskantaa. Sen sijaan kirjanpainajan luonnolliset viholliset elävät näissä puissa. Lahopuulla on myös tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuudelle. 

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.