Erirakenteisen metsänkasvatuksen hakkuut lisääntyvät hitaasti

26.9.2019

Erirakenteinen metsänkasvatus on pysynyt marginaalisena metsänkasvatusmuotona. Poiminta- ja pienaukkohakkuiden määrä on kuitenkin selkeässä kasvussa koko maan mittakaavassa. Viidessä vuodessa hakkuiden määrä on noussut 3 000 hehtaarista 10 000 hehtaariin.

Päijät-Hämeessä poiminta- ja pienaukkohakkuiden määrissä on nähtävissä hienoista kasvua. Vuonna 2014, jolloin uusi metsälaki tuli voimaan, hakkuita tehtiin 230 hehtaarilla. Vuonna 2017 hakkuut nousivat 339 hehtaariin, mutta viime vuonna määrä oli taas pienempi (281 ha).

Poimintahakkuu voidaan toteuttaa valmiiksi erirakenteisessa metsässä. Poimintahakkuulla metsästä saadaan tasaisesti hakkuutuloja ja metsä säilyy jatkuvasti peitteisenä. Hakkuussa poistetaan pääasiassa isoja tukkipuita. Metsään jää kasvamaan pieniä tukkipuita, joissa arvokasvu on suurinta, kuitupuita ja taimia. Poimintahakkuita on toteutettu vuosittain noin 110- 300 hehtaarilla Päijät-Hämeessä.

Pienaukkohakkuu on vaihtoehto avohakkuulle tasarakenteisen metsän uudistamisessa. Metsikkö uudistetaan pitkällä aikavälillä 2-3 pienaukkohakkuulla. Pienaukko voi olla kooltaan 0,1- 0,3 hehtaaria. Pienaukot taimettuvat yleensä hyvin luontaisesti. Halutessa pienaukot voidaan istuttaa uudistamisen nopeuttamiseksi. Pienaukkohakkuita on tehty Päijät-Hämeessä viimeisen viiden vuoden aikana 27- 110 hehtaarin alalla.

Metsänhoitoyhdistyksemme neuvoo erirakenteisen metsänkasvatuksen hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lue lisää: https://www.mhy.fi/paijat-hame/metsanhoito/erirakenteinen-metsankasvatus