Jäsenmaksut 2021

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti. Mhy Päijät-Hämeen jäsenmaksu on 109 €/metsänomistaja, kannatusjäsenmaksu 50 €/jäsen ja eronneen jäsenen liittymismaksu 50 € (uudelta jäseneltä ei peritä liittymismaksua). Tämän lisäksi tulee MTK:n edunvalvontamaksu, joka on Etelä-Suomessa 18 e/ jäsen.

Jäsenmaksu on saman suuruinen kaiken kokoisille tiloille.  Jäsenmaksulla hoidetaan esimerkiksi yksityisen metsänomistajan edunvalvontaa Suomessa ja EU:ssa sekä metsien sertifiointi, joka on käytännössä edellytys nykypäivänä tehtävälle puukaupalle.

Vuoden 2021 jäsenmaksu tulee Oiva-jäsenrekisterin kautta
Vuoden 2021 jäsenmaksu tulee postitse Oiva-jäsenrekisterin kautta helmikuun loppupuolella. Lasku tulee kaikille Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenenä 1.1.2020 olleille tiloille. Samassa postissa saat sekä jäsenkortin että maksun. Kun maksat maksusi eräpäivään mennessä 15.3., varmistat että etusi, kuten metsiesi PEFC-sertifiointi, pysyvät voimassa.
Metsänomistaja, joka on useamman metsänhoitoyhdistyksen jäsen, saa jatkossa vain yhden jäsenlaskun ja -kortin. Myös edunvalvontamaksu maksetaan tällöin yhden kerran.

Oiva-jäsenmaksurekisterissä pääset katsomaan tietojasi, tekemään osoitteenmuutoksia sekä valitsemaan sähköisen ja paperilaskun väliltä. 

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa
Sen nettosumma verovähennyksen jälkeen on vain noin 83 euroa.

Jäsenyys on vapaaehtoinen
Metsänomistaja voi erota jäsenyydestä vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle. Kuluvan vuoden maksettua jäsenmaksua ei saa takaisin.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät
Yhtymä on varsinainen jäsen ja yhtymän asioidenhoitaja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut.  Jos yhtymän muut osakkaat haluavat käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, kuten alennuksen vakuutuksista tai alennuksia paikallisilta yhteistyökumppaneiltamme, on henkilöjäsenen hakeuduttava erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 50 euroa vuodessa (kannatusjäsen).

Omistus yhdessä puolison kanssa
Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolison liittyvä erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 50 euroa vuodessa (kannatusjäsen).

Useita omistusosuuksia
Jäsenmaksu lähetetään vanhan metsänhoitomaksun tapaan kullekin verotusyksikölle erikseen. Jos henkilö omistaa metsää esimerkiksi yksin, yhdessä puolisonsa kanssa ja on osakkaana kuolinpesässä, lähetetään jäsenmaksu kullekin yksikölle erikseen. Mikäli henkilöllä on useita edellä mainittuja omistuksia, niin saman Y-tunnuksen alla olevat omistukset maksavat vain yhden jäsenmaksun. Aikaisemmin käytössä ollut jäsenyyksien yhdistäminen valitettavasti poistui jäsenmaksu uudistuksen yhteydessä 1.1.2021 alkaen.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella
Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäsenenä. Metsäsertifiointi on voimassa jäsenmaksulla kaikilla tiloilla, kunhan ne ilmoitetaan jäsenyhdistykseen. Tilojen metsäpalvelut hoidetaan yhdistysten keskinäisellä sopimuksella.

Mikäli metsänomistaja haluaa Mhy Päijät-Hämeen jäsenedut käyttöönsä, on hänen oltava Mhy Päijät-Hämeen jäsen. Mhy Päijät-Häme tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan ja naapurikunnissa.

Kannatusjäsenyys
Metsänhoitoyhdistyksessä voi olla myös kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenen maksu on Mhy Päijät-Hämeessä 50 €/v.

Kannatusjäsenyys sopii esim. kun tila on siirtynyt nuoremmalle polvelle sukupolvenvaihdoksen myötä, mutta vanhempi polvi haluaa olla tietoinen, mitä yhdistyksen metsärintamalla tapahtuu. Tai pieniin tiloihin, jotka tarvitsevat harvoin palveluja mutta tuntevat mhy:n edunvalvonta-asian tärkeäksi. Lisäksi kannatusjäseniä voivat olla yhteisomistusten osakkaat.

Kannatusjäsenenä saat oman jäsenkortin, ja sitä kautta jäsenlehdet ja –tiedotteet sekä kaikki MTK:n ja mhy:n yhteistyökumppaneiden alennukset ja edut.

Kannatusjäsen ei saa metsäsertifiointia eikä mhy:n alennuksia palveluista. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.