Metsäpelit-hanke

Metsäpelit - huvia ja hyötyä metsästä

Suomalaista metsää ei ole vielä pitkälle tuotteistettu metsätiedon jakamisen osalta. Suomalaiset lapset ja nuoret aikuiset etääntyvät luonnosta ja metsästä. Metsä on kuitenkin tärkeä työllistäjä ja raaka-ainevara, joten ihmisten tietämystä ja metsäsuhdetta pitää vaalia.

Tässä hankkeessa metsien käyttöä esitellään eri kohderyhmille pelillistämisen ja erilaisten tavanomaisten metsänhoitotoimien kautta. Hankkeessa perustetaan kiinteitä metsätaitoratoja, joihin yhdistetään metsän pelillistäminen erilaisten luontoaktiviteettien kautta. Tällaisia toimia voivat olla taimien istutus (kausiluonteisesti keväällä), metsänhoitotoimet (heinäys, raivaussahalla taimikonhoito), metsän hakkuu metsäkoneilla ja puustotunnusten mittaaminen (havainnollistaa esim. ikää, pituutta). Näitä kaikkia voidaan oppia pelien ja kilpailujen kautta, jolloin ne toimivat monenlaisina virkistys-, oppimis- ja matkailutuotteina.

Peliratoja testataan koululaisilla ja samalla jaetaan rautaisannos metsätietoa. Peliä voidaan pelata suunnistamalla, geokätköilemällä, polkujuoksulla ja esim. kiipeilemällä siirtolohkareilla. Peli rakentuu kiinteiden metsätaitoratojen ympärille.

Metsäradalla hyödynnetään digitekniikkaa, esim. QR-koodeja ja mobiiliteknologiaa. Lisäksi tehdään metsätaito-opas, joka julkaistaan internet-sivuilla.

Kokonaisuudessa hankkeessa on tarkoitus kehittää metsäisiä tuotepaketteja matkailijoille, yrityksille ja koululaisille. Palvelupaketeille kartoitetaan yhteistyökumppanit muun kuin metsäisen toiminnan osalta.

Hankkeen toteuttajana on metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Yhteistyökumppaneina metsäpäivissä voidaan käyttää metsätaitokonkareita neuvomassa, paikallisia kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja, marttoja, 4H-yhdistyksiä tai muita metsäisiä organisaatioita.

 

Hankealueena on Päijät-Häme (pl. Orimattila ja Lahden kaupunkiseutu) ja hankeaika on vuodet 2016-17 (2 vuotta). Hankkeen rahoitus on saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, toimenpiteelle 7.4 Maaseudun palvelujen kehittäminen. Hanke on Leader-ryhmien yhteinen alueiden väliselle hanke, jonka julkisen tuen osuus on 100 %.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mari Sarvaala, mari.sarvaala@mhy.fi, puh. 044 342 0068