Metsänomistajan Talouskoulu 2.0

Hankkeen kotisivuille

Hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille ja kehitetään yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Tavoitteena on kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella.

Oma metsä ja ongelmat esiin

Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen metsänomistajat, erityisesti nuoret ja etämetsänomistajat, metsänomistuksesta ja -sijoittamisesta kiinnostuneet.

Hankkeessa kootaan vertaisryhmiä metsänomistajista, jotka opiskelevat samojen teemojen ympärillä. Valtaosa opiskelusta on itsenäistä saadun materiaalin avulla, mutta lähi-iltoina kokoonnutaan yhteisesti keskustelemaan asiantuntijan johdolla.

Vertaisryhmään osallistuvilta odotetaan halua keskustelunomaiseen oppimiseen, jossa hyvät keinot, erehdykset ja puutteet omien metsien hoidossa ja käytössä tuodaan esiin. Ryhmissä osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä.

Ryhmiä kootaan keskeisille paikkakunnille Uudellemaalle ja Kaakkois-Suomeen. Syksyllä 2021 kootaan yksi ryhmä koko hankealueelle. Hanke päättyy vuoden lopussa. Ilmoittautuminen on käynnissä! Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä:  https://tuohtametsasta.fi/koulutukset/

Mobiilit oppimismenetelmät käyttöön

Koska aika on usein kortilla nykyihmisillä, koulutuksiin on vaikea lähteä paikan päälle. Tässä hankkeessa ajasta ja paikasta riippumattomat oppimismenetelmät mahdollistavat kuitenkin aktiivisen oppimisen. Hyödynnetään somea, webinaareja, metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevia sähköisiä ja mobiileja alustoja.

Jatkokoulutus edistyneille

Onko sinulla on vankka tietämys metsäasioista, mutta haluaisit syventää sitä? Talouskoulun jatkokoulutukseen voivat osallistua  jo mukana olleet tai muuten riittävät sekä metsälliset että liiketalous-kannattavuustiedot omaavat metsänomistajat. Jatko-osioon voivat tulla myös metsäammattilaiset yms. ryhmät, jotka haluavat syventävää tietoa kannattavuusteemasta. Verkko-opintojen lisäksi jatkokoulutukseen osallistuvat kokoontuvat opiskelemaan kahteen lähi-iltaan.

Yhden moduulin hinta on 25 €, joka on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen koulutuskulu.

Hankkeen toteuttajina ovat TTS Työtehoseura koordinaattorina ja mhy Päijät-Häme tuensiirtokumppanina. Hanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ely-keskusten kautta ja yksityisiltä tahoilta vuosina 2019-2021.

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki, tiina.mansikkamaki@mhy.fi, puh. 044 209 7544 (Mhy Päijät-Häme)
Arto Kettunen, arto.kettunen@tts.fi, puh.0500 454 017 (Työtehoseura)

Hankkeen kotisivuille