Mahlaa metsästä markkinoille

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa maakuntamme maaseutukuntien yritysten elinvoimaisuutta selvittämällä kausiluontoisen tuotteen, mahlan, arvoketjua ja sen toimivuutta. Samalla selvitetään, mitä lisäarvoa, mitä lisäarvoa se tuo toimijoille, joilla on mahlan keräykseen tarvittavia koneita ja laitteita vajaakäytöllä. Mahla lisää huonolaatuisen koivun jalostusarvoa, kun mahlan keräyksen jälkeen koivu voidaan edelleen käyttää energian tuotannossa tai arvosienten kasvatuksessa.

Hankkeen tavoitteina ovat:

1. lisätä mahlan jalostusarvoa kehittämällä mahlan valutuksen keräysmallia
2. koivusta saatavaa arvojaetta pilotoidaan elintarviketeollisuudessa
3. lisätä maaseutukuntien yrittäjien elinvoimaisuutta

Hankkeessa toteutettiin mahlan keruun pilotti huhtikuussa. 17 maanomistajaa ympäri Päijät-Hämettä ja pari kauempaakin oli kiinnostunut keräämään mahlaa. Pilottiin osallistui kaksi maanomistajaa, jotka keräsivät 1500 litraa mahlaa Asikkalan Viitailassa, jossa mahla säilöttiin pastöroimalla. Mahla toimitettiin Lahteen jatkojalostukseen tuotekehittelyä varten.  

Hankkeen hallinnoijana on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja osatoteuttajana Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)- määrärahalla. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2021.

Hankkeen tuloksia:

https://www.ladec.fi/tiedotteet/koivun-mahlasta-olutta-hartwall-kokeilee-miten-perisuomalainen-koivumahla-taipuu-juomateollisuuden-tarpeisiin

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.1449952

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki,
vs. hankepäällikkö
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi