Luomukeruualueilta euroja

Tutustu hankkeen materiaaleihin

Suomessa on metsien luomukeruualueita eniten maailmassa. Sertifioidut luomukeruualueet keskittyvät pohjoiseen Suomeen, mutta Suomi soveltuu kokonaisuudessaan luomusertifioiduksi keruutuotteiden poiminta-alueeksi.

Hankkeen päätavoitteena on tiedottaa ja auttaa metsänomistajia keruutuotteiden hyödyntämisessä raaka-aineen keruusta lähtien tuotteiden myyntiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa luomusertifioinnista Päijät-Hämeessä ja selvitetään alueella toimivia keruutuotteiden ostajia ja jalostajia.  Tavoitteisiin tähdätään seuraavien toimenpiteiden kautta:
 

  • Selvitetään miten luomusertifiointi voidaan toteuttaa käytännössä, koska Eviran ohjeet ovat muuttuneet ja tiukentuneet. Selvitetään mikä taho toimisi välittäjänä sertifioinnissa.

  • Eri keruutuotteiden potentiaalia selvitetään saatavuuden, keruun ja myynnin osalta. Valitaan alueelle parhaiten soveltuvat tuotteet. Pääpaino selvityksessä on tuotteilla joita pystytään keräämään metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä.

  • Alueella toimivat keruutuotteita ostavat ja hyödyntävät yritykset selvitetään kunkin tuotteen osalta, ja tutustutaan yrityksiin. Selvitykseen otetaan mukaan ostajat, jotka voivat tulla alueelle, jos raaka-ainetta tulee saataville. Yrityksistä perustetaan lista keruutuotteiden poimijoita varten.

  • Selvitetään vaihtoehtoja keruun järjestämiseen, mm. keruuosuuskunta. Otetaan selvää miten muualla päin Suomea on saatu keruu toimimaan. Kehitetään keruujärjestelmää niiden tuotteiden osalta, joita voidaan kerätä hakkuilta ja taimikonhoidon yhteydessä.

  • Alueella järjestetään metsänomistajille ja metsää omistaville yhteisöille tiedotustilaisuuksia keruutuotteiden hyödyntämisestä sekä luomukeruualueiden sertifioinnista.

  • Kerätään lista metsänomistajista, jotka haluavat sertifioida metsänsä luomukeruualueiksi.

  • Kootaan listaa niistä metsänomistajista, jotka haluavat alkaa toimittaa keruutuotteita tai tarjoavat keruuoikeuksia. Tarvittaessa voimme välittää tiedot esim. Metsään.fi- palveluun.

Hankkeessa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia metsien luomusertifioinnista ja monikäytöstä, selvitetään luomusertifioinnin taloudellista merkitystä, Päijät-Hämeeseen parhaimmin sopivaa toimintamallia sekä eri toimialojen mahdollisuuksia hyödyntää luomumaakunnan imagoa.

Hankkeen rahoitusta haetaan Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Hämeen ely-keskuksen kautta. Hanke toteutetaan esiselvityshankkeena vuosien 2019-2020 aikana. Hankkeen toteutusalueena on mhy Päijät-Hämeen toimialue. Hanke toteutetaan tiedonvälityshankkeena, jonka julkinen tuki on 100 %.

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki, hankeasiantuntija
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi