Kehittyvä metsänomistus-hanke

 Puun kysyntä Kanta- ja Päijät-Hämeessä on lähivuosina oleellisesti kasvamassa, mutta ei ole ollenkaan varmaa, että puun tarjonta lisääntyy samassa suhteessa. Haasteena on pienenevä tilakoko sekä metsänomistusrakenne, jossa passiivisten kuolinpesien osuus on kasvanut. Metsänomistajien ikärakenne on ehkä kaikkein eniten metsätaloudelliseen aktiivisuuteen vaikuttava tekijä. Mikäli metsänomistus- ja metsätilarakenteessa saataisiin aikaan myönteistä kehitystä, tukisi se samalla selvästi myös puun tarjontaa.

 

Kehittyvä metsänomistus-tiedonvälityshankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus. Hankkeen toisena toteuttajana toimii Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Päijät-Hämeen että Kanta-Hämeen maakunnissa. Hankkeelle on saatu rahoitus 7/2017-12/2019 EU:n Manner-Suomen maaseuturahastosta Hämeen ely-keskuksen kautta.

 

Kehittyvä metsänomistus-hankkeen tavoitteina ovat:

1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta vähentäen samalla metsätilojen pirstoutumista
2. Uuden metsälahjavähennyksen tehokas käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa
3. Lisätä tietämystä yhteismetsästä ja osakeyhtiöstä metsänomistuksen vaihtoehtoina
4. Pilotoida metsänvuokrausta uutena menetelmänä sukupolvenvaihdoksissa

Näissä tavoitteissa uutta ja ennen kokematonta ovat metsälahjavähennyksen käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa sekä metsänvuokrauksen pilotoiminen sukupolvenvaihdoksissa käytettävänä menetelmänä ensimmäistä kertaa Suomessa. Metsänvuokrauksen kokeilu osana sukupolvenvaihdosta on tässä hankkeessa uusi ja valtakunnallisestikin merkittävä innovaatio.

Hankkeen tavoitteena on järjestää kahden vuoden aikana yhteensä 81 tiedotustilaisuutta ja 2 messutapahtumaa eli yhteensä 83 erilaista tapahtumaa. Lisäksi pilotoidaan 2-5 kpl metsänvuokrauksen avulla valmisteltavaa metsänomistuksen sukupolvenvaihdosta. Lisäksi osallistutaan aihealueen muihin messutapahtumiin. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 1 840 henkilöä.

Metsäkeskuksen hankesivuille

Lisätietoja:
Jukka Matilainen
projektipäällikkö
puh. 0400 497 574
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi