Kannattava metsänomistajuus-hanke

Tiedolla ja taidolla euroja metsästä

Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus-hanke katsoo metsänomistusta kannattavuuden näkökulmasta. Onkohan sittenkään järkevää yrittää tehdä kaikkia metsänhoitotoimia itse ja käyttää siihen vähäinen vapaa-aika ja kaikki lomat?

Hankkeen kotisivuille
Opintokokonaisuuksien tarkempi sisältö

Hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille ja kehitetään yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Tavoitteena on kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella.

Oma metsä ja ongelmat esiin
Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ja Hämeen alueen metsänomistajat, erityisesti nuoret ja etämetsänomistajat, metsänomistuksesta ja -sijoittamisesta kiinnostuneet sekä erityisryhmänä kuntapäättäjät.

Hanka alkaa tiedotusosiolla, jossa muiden tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä houkutellaan metsänomistajia mukaan vertaisryhmiin. Ryhmät kootaan eri teemojen ympärille, joita metsänomistaja voi valita haluamansa määrän.

Vertaisryhmään osallistuvilta odotetaan halua keskustelunomaiseen oppimiseen, jossa hyvät keinot, erehdykset ja puutteet omien metsien hoidossa ja käytössä tuodaan esiin. Ryhmissä osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä.

Ryhmät kootaan kevään aikana ja syksyllä varsinainen vertaisoppiminen käynnistyy.

Mobiilit oppimismenetelmät käyttöön
Koska aika on usein kortilla nykyihmisillä, koulutuksiin on vaikea lähteä paikan päälle. Tässä hankkeessa ajasta ja paikasta riippumattomat oppimismenetelmät mahdollistavat kuitenkin aktiivisen oppimisen. Hyödynnetään somea, webinaareja, metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevia sähköisiä ja mobiileja alustoja.

Toki yhteisiä kokoontumisia järjestetään, joissa yhdessä ratkotaan metsäisiä ongelmia ja retkeillään ryhmäläisten metsätiloilla.

Hankkeen toteuttajina ovat TTS Työtehoseura koordinaattorina ja mhy Päijät-Häme tuensiirtokumppanina. Hanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ely-keskusten kautta ja yksityisiltä tahoilta vuosina 2017-18.

Lisätietoja:
Mari Sarvaala, mari.sarvaala@mhy.fi, puh. 044 342 0068 (Mhy Päijät-Häme)
Arto Kettunen, arto.kettunen@tts.fi, puh.0500 454 017 (Työtehoseura)

Hankkeen kotisivuille