Metsänhoitoyhdistys Kiiminkiin (silloin Kiiminkijoen metsänhoitoyhdistys) on perustettu vuonna 1937 Kiimingin ja Ylikiimingin alueelle. Kiimingin metsänhoitoyhdistys irtaantui Kiiminkijoen yhdistyksestä vuonna 1956. Vuonna 2021 Kiimingin metsänhoitoyhdistys muutti nimensä Metsänhoitoyhdistys Oulu-Kiimingiksi.

Metsänomistajat yhdistyksessä katsovat, että pieni metsänhoitoyhdistys takaa monipuoliset palvelut ja pystyy näin paremmin pitämään metsänomistajien puolta niin maankäyttöasioissa kuin puukaupassa. 

Tarjoamme jäsennillemme kokonaisvaltaista metsäluonnon käytön ja hoidon palvelua. Voitte kääntyä puoleemme kaikissa metsällisissä asioissa.

 

Jäsenmaksun perusteet  

0-20    ha 24 €/ vuosi
21-50  ha 50 €/ vuosi
51-100ha 70 €/ vuosi
101+   ha 80 €/vuosi

MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusta ja 15 euron MTK:n edunvalvontamaksusta. Tämän lisäksi MTK laskuttaa 3 euroa laskutuslisää.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Kiiminki

Terveystie 2

90900 Kiiminki

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
18 000 ha
Jäsenten lukumäärä
400
Metsätilan keskikoko
20 ha
Puuston vuotuinen kasvu
45 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
40 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2