Valtuusto & hallitus

Yhdistyksellemme on seuraavaksi nelivuotiskaudeksi (2017-2020) valittu valtuusto, joka koostuu kolmestakymmenestä valtuutetusta. Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuutettujen keskuudesta on valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä.