Hallitus

Kenneth Påhls, puheenj. 
Bertby-Lålaxvägen 120
66600 Vörå
0500 665 141

Harald Finne, varapuheenj.
Pinnonäsgatan 14
68620 Jakobstad
​040 519 1951

Christel Holmlund-Norrén
Torphagavägen 11 b
65920 Norra Vallgrund
0500 535 254

Göran Gjäls
Gamlastrandvägen 268
64210 Kalax
0400 203 984

Johan Holmback
Långmossavägen 480
66140 Övermalax
0500 879 026

Kenneth Björkfors
Åsbackavägen 792
68500 Kronoby
050 564 8813

Bo-Gustav af Hällström
Södra Lappfjärdsvägen 35 B
64300 Lappfjärd
040 742 5141