En hyväksy suuria koneita metsääni, voinko vaatia metsurin hakkaamaan?
Korjuumenetelmästä sovitaan yksityiskohtaisesti kauppakirjalla. Puukaupan osapuolten sopimus voi koskea metsurihakkuuta ja hevoskuljetusta. Tämä kuitenkin rajoittaa ostajaehdokkaita ja näkyy myös maksettavissa yksikköhinnoissa.
Perimälläni tilalla on melkoiset määrät hoitamatonta pusikkoa. Mistä saan apua metsänhoitoon, kun itse asun kaukana tilalta?
Metsän sijaintikunnan metsänhoitoyhdistyksestä (mhy) saa neuvoja ja ammattiapua metsänhoitotöihin. Yhteydenottopyynnön voi tehdä missä tahansa mhy:n toimistossa tai pääkaupunkiseudulla Metsänomistajien palvelutoimistossa. Kannattaa, mikäli mahdollista, sopia tapaaminen ja tilakäynti mhy:n asiantuntijan kanssa. Mhy:ssä tunnetaan metsänhoitotöihin saatavat tuet ja tehdään hakemukset metsänomistajan puolesta. Metsänomistaja voi itse tehdä metsänhoitotöitä tai ostaa palveluita mhy:ltä.
Mistä saa ostaa taimia? Ja mistä saa istutusvälineitä?
Taimet kannattaa tilata metsän sijaintipaikkakunnan metsänhoitoyhdistyksen (mhy) kautta. Taimitilaus pitää tehdä istutusta edeltävänä vuonna, koska mhy varaa taimet ennakkoon taimituottajilta. Istutusvälineitä voi ostaa esimerkiksi metsänhoitoyhdistys Savotan nettipuodista: http://www.savotanpuoti.fi. Metsänomistaja voi vuokrata istutusvälineitä myös mhy:ltä, mutta omille työvälineillä työn saa tehtyä juuri silloin kun itse haluaa. Jotta taimet ja välineet olisivat saatavilla haluttuna ajankohtana, istutuksesta kannattaa sopia mhy:n kanssa hyvissä ajoin. Mhy:stä saa myös työnopastusta. Jos metsänomistajalla ei ole mahdollisuutta istuttaa itse, mhy:n ammattilaiset hoitavat istutuksen.
Minulla on 5 vuotta sitten istutettu taimikko. Koska sille pitää tehdä taimikonhoito?
Taimikonhoidon tarve ratkeaa tapaus kerrallaan. Siinä voi olla täydennysistutuksen tarvetta, vieraan puulajin raivausta ja ylitiheyden poistoa. Taimikonhoidosta voi kysyä metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojalta. Omatoimisille metsänomistajille järjestetään taimikonhoitokursseja. Mhy:ltä voi tilata henkilökohtaista työnopastusta. Taimikonhoidon voi antaa myös mhy:n metsäammattilaisen tehtäväksi.
Mistä Mhy löytää päätehakkuun jälkeen taimien istuttajat tai siementen kylväjät? Onko erityistä koulutusta?
Metsänviljelytöistä, joita istutus ja kylvö ovat, metsänomistajat tekevät lähes puolet itse. Toisen puolen tekevät metsänhoitoyhdistykseen työsuhteessa olevat metsurit tai itsenäiset metsuriyrittäjät. Jonkun verran tarvitaan myös tilapäistä työvoimaa. Näihin metsänhoitoyhdistys palkkaa tarpeen mukaan metsäalan harjoittelijoita, koululaisia sekä muita työstä kiinnostuneita. Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt antavat työnopastusta työntekijöilleen ja myös sitä haluaville metsänomistajille.
Mitä kevään tulvat tekevät puunjuuristolle? Meillä on metsää suoalueella. Kuinka puut siellä selviävät talvesta?
Suopuusto on varsin tottunutta vesipinnan vaihteluihin. Suurta huolta puiden selviämisestä tuskin kannattaa kantaa. Lyhytaikainen tulva ei aiheuta puustolle vahinkoa, mutta pitkäaikainen veden seisominen aiheuttaa puiden kuolemisen pystyyn. Jos metsässä tapahtuu tulvavahinko, normaalista ja säännöllisesti toistuvasta tulvasta aiheutuvaa vahinkoa ei korvata vakuutuksesta. Säännölliseksi tulva katsotaan, jos se toistuu joka kevät tai enintään viiden vuoden välein.