Määritämme metsäkiinteistösi arvon. Kun tarvitset metsätilastasi arvion, käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen. Meillä on palveluksessamme metsäarvioinnin ammattilaisia, jotka tuntevat toimialueensa ja osaavat määrittää tilan arvon luotettavasti. Voit tarvita arviota sukupolven vaihdoksessa, perinnönjaossa, kiinteistökaupassa, lunastuksessa tai esimekiksi kiinteistön kiinnityksessä lainan vakuudeksi.

Tila-arviossa otetaan huomioon maapohja, taimikot, puuston määrä puutavaralajeittain ja hakkuumahdollisuudet. Kiinteistön arvoon vaikuttavat myös yleinen markkinatilanne sekä muut taloudelliset arvot. Tila-arvio perustuu aina puuston maastomittauksiin ja maastossa kerättyihin tietoihin metsästä. 

Tila-arvio voi olla laaja tai suppea riippuen käyttötarkoituksesta

  • Kiinteistön arviokirja on kattavin arviointi. Sitä tarvitaan esimerkiksi omaisuutta myytäessä.
  • Metsäarvio on edellistä tiiviimpi selvitys. Sitä voidaan tarvita esimerkiksi, kun kiinnitetään metsäomaisuutta lainan vakuudeksi.
  • Lausunto metsän arvosta on suppein vaihtoehto. Käyttökohde on esimerkiksi verottajalle annettava selvitys omaisuudesta.

Vahinko- ja tuhoarviot

Metsänhoitoyhdistys auttaa selvittämään tilanteen, jos metsääsi kohtaa tuho. Teemme tuhoalueella vahinkoselvityksen ja toimenpide-ehdotuksen tuhojen korjaamiseksi. Hirvien tekemiin tuhoihin voi saada korvausta valtiolta. Jos sinulla on metsävakuutus, voit hakea korvausta vakuutuksen tasosta riippuen mm.palo-, myrsky-, lumi-, tulva- ja eläintuhoihin.
 

 

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä