Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy

Metsänomistajien Palvelutoimisto on osa Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n toimintaa. MHYP hoitaa metsänhoitoyhdistysten palveluiden kehittämistä ja yhteistä markkinointia. MHYP:n yhteyshenkilönä toimii: