Tietoa metsänhoitoyhdistyksistä

Metsänomistajien yhdistys

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Yhdistyksen toiminnasta ja palveluista päättää valtuusto, johon metsänomistajat valitsevat edustajansa vaaleilla. Syksyllä 2016 metsänhoitoyhdistyksiin valittiin uudet valtuustot vuosille 2017-2020. Katso valtuustojen kokoonpanot täältä.

Puukaupallista edunvalvontaa varten metsänhoitoyhdistys kerää tietoa alueen puunhinnoista ja eri ostajien puun katkonnasta. Tietoja hyödynnetään puukaupan kilpailutuksessa ja puukauppaneuvonnassa. Lisäksi yhdistys vaikuttaa oman alueensa ympäristö- ja kaava-asioiden valmisteluun.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat tietoa ajankohtaisista metsäasioista ja voit osallistua metsänomistajille suunnattuihin koulutuksiin. Käytössäsi on metsäammattilaistemme asiantuntemus ja osaaminen. Voit kysyä omaan metsääsi liittyviä neuvoja, koski asiasi sitten puukauppaa, metsänhoitoa, metsäverotusta tai vaikka ympäristön suojelua. Autamme sinua hoitamaan ja käyttämään metsiäsi omien tavoitteidesi ja periaatteidesi mukaisesti.

MTK

Metsänhoitoyhdistykset ovat jäseniä valtakunnallisessa edunvalvontajärjestössä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ssä. MTK:n metsäasiantuntijat valvovat metsänomistajien etuja kotimaan politiikassa, lainsäädännössä ja puumarkkinoilla. MTK:lla on edustus Brysselissä ja kansainvälisissä päätöksentekoprosesseissa.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä sinulla on käytettävissäsi myös MTK:n asiantuntemus ja edunvalvontatyö.

Tervetuloa Metsänomistaja-järjestön jäseneksi!