TRIWA LIFE -hankkeessa etsitään yksityismailta ennallistettavia soita Tornionjoen vesistöalueella

metsa-lappi

Maanomistajia kannustetaan tarjoamaan ennallistamiseen sopivia suokohteita Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön alueelta.

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostushanke, jossa Tornionjoen ja sen sivujokien tilaa parannetaan sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä lähemmäs luonnontilaa, ja siten suojella alueen elinympäristöjä, kasveja ja eläimiä.

"Yksi hankkeen työlajeista on soiden ennallistaminen ojia tukkimalla. Ojien tukkiminen vaikuttaa suotuisasti suon palautumiseen kohti luonnontilaa, vähentää suon alapuolisen vesistön kiintoaine- ja ravinnekuormitusta", kertoo projektipäällikkö Lippi Vertio Metsäkeskuksesta.

"Ojien tukkiminen parantaa myös suon kykyä pidättää vettä ja vähentää tulvariskiä sekä hyödyttää esimerkiksi suolintuja ja metsäkanalintuja lisäämällä niille sopivia soidin- ja   pesimäalueita", Vertio jatkaa.

"Etsimme Tornionjoen vesistöalueelta eli Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön alueelta sopivia ennallistettavia kohteita. Jos omistat tällä alueella vähintään 20–30 hehtaarin kokoisen heikkotuottoisen suoalueen, ja haluat ennallistaa sen, kuulemme siitä mielellämme", Vertio kannustaa.

Kukkolankoski Tornionjoella. Kuva Nico Alioravainen.

Metsäkeskuksen tavoitteena on ennallistaa 400 hehtaaria yksityismaiden heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, joilla ojituksen katsotaan epäonnistuneen tai muuttuneen tarpeettomaksi. Ennallistaminen on täysin vapaaehtoista, ja TRIWA LIFE -hanke kattaa kaikki ennallistamisen kustannukset.

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin sivuilla TRIWA LIFE | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Ajankohtaista

 1. Lapin puukaupassa hyvät näkymät – luontoarvojen markkinat kehitteillä

  Lapin puukaupassa hyvät näkymät – luontoarvojen markkinat kehitteillä

  Metsä-Lappi

  Lue lisää
 2. Tuomas Niemelä MHY Metsä-Lapin metsäasiantuntijaksi Sallaan

  Tuomas Niemelä MHY Metsä-Lapin metsäasiantuntijaksi Sallaan

  Metsä-Lappi

 3. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi aloitti toimintansa

  Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi aloitti toimintansa

  Metsä-Lappi

2024 © Metsänhoitoyhdistykset