Hiilestä kiinni -hanke

Metsänhoitoyhdistysten koordinoiman Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen -hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten metsänomistaja hyötyisi metsässään tekemästään ilmastotyöstä. Tavoitteena on kehittää hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmä, jonka avulla voidaan vaikuttaa hiilensidonnan lisäämiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta.

Koivikko

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen -hankkeessa pilotoidaan hiilimarkkinoiden toimintaa maankäyttösektorilla. Tavoitteena on kehittää hiilensidonnan kaupallistamisen ympärille kestävä liiketoimintamalli, joka vastaa sekä metsänomistajien että ilmastoyksiköitä ostavien toimijoiden vaatimuksiin. Metsätalouden toimenpiteistä ja hiilensidontakeinoista hankkeessa keskitytään kiertoajan pidennykseen ja lannoitukseen sekä niiden avulla saavutettavaan lisäisyyteen ja sen kaupallistamiseen. Metsänhoitoyhdistykset ovat lanseeranneet Hiilipalvelun osana Hiilestä kiinni -hanketta.

Pelisääntöjä ja ymmärryksen lisäämistä

Hanke toteutetaan alan toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen lopputulemana saadaan luotua selkeät säännöt maankäyttösektorilla toimiville yrityksille, joiden toiminnan tarkoituksena on tarjota kaupallisia palveluja metsätalouden hiilensidonnan ympärillä. Tavoitteena on edistää alalla jo toimivien yritysten yhteistyötä sekä koko sektorin kehittymistä. Keskeisenä työkaluna tässä on yhteisten pelisääntöjen eli kriteeristön luominen.

Hankkeessa vahvistetaan koulutusten avulla metsänomistajien ja metsäammattilaisten ymmärrystä hiilensidonnasta ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toiminnasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa metsissä tehtävän ilmastotyön tueksi, edistää tämän tiedon käyttöä metsänomistajien ja metsäammattilaisten keskuudessa ja tukea näin metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, Green Carbon Finland Oy, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Puro.earth ja Skoggi Oy. Hanke toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana.

Rahoitus

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen -hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.

Yhteystiedot

Hanna Yrjölä

Hanna Yrjölä, projektipäällikkö
hanna.yrjola@mhy.fi, 050 406 9663

Metsän kiertoajan pidennyksestä ja lannoituksesta vauhtia hiilensidontaan

Valtakunnallinen

Metsäalan toimijat ovat yhteistyössä tutkimassa mahdollisuuksia, miten metsänomistaja hyötyisi metsissään tekemästään ilmastotyöstä.

Lue lisää
Metsänhoitoyhdistyksen Hiilipalvelut tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden tienata metsänsä lisääntyneellä hiilensidonnalla.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset