Vuoden 2017 jäsenmaksut ennallaan

23.12.2016

Mhy Mänty-Saimaan nykyinen valtuusto kokoontui viimeisen kerran 12.12.2016. Valtuusto päätti jäsenmaksun vuodelle 2017. Lisäksi se päätti, että uusi valtuusto saa valita uuden hallituksen vuosisksi 2017-2018. Uusi valtuuso kokoontuukin näin ollen jo tammikuussa ensimmäiseen kokoukseensa.

Puukauppamäärät tulevat ennusteiden mukaan nousemaan taas uusiin ennätyslukemiin. Mhy Mänty-Saimaakin ennakoi puunmyyntisuunnitelmien laadinnan määrän nousevan. Alueen hakkuut eivät ole vielä lähelläkään kestävää hakkuusuunnitetta. Toisin sanoen metsänomistajien on mahdollista hyödyntää metsiä selvästi nykyistä enemmän. Alueelta olisi otettavissa kestävästi 3-5 milj euroa lisätuloja. Metsien hyödyntäminen edellyttää myös aktiivista metsänhoitoa. Vuonna 2017 kiinnitetään erityistä huomiota taimikonhoitorästeihin. Mänty-Saimaan alueella olisi tarve lisätä taimikonhoitoja n. 500 ha per vuosi.

Puumarkkinoiden edunvalvonta pysyy painopistealueena edelleen. Katkonnan ja kaupan ehtojen seuraaminen on tärkeää. Samoin paikallinen markkinatilanneinformaatio. Metsävaratietoa jalostetaan metsänomistajan tarpeisiin sopiviksi metsäsuunnitelmiksi ja kesällä 2017 suoritetaan lentolannoituksia.

Tulevan vuoden budjetti hyväksyttiin ilman muutoksia.  Kokonaisliikevaihdoksi ennakoidaan n. 3,5 milj. euroa, josta jäsenmaksujen osuus on alle 10 %. Jäsenmaksut pidetään vuonna 2017 ennallaan ja ne ovat:

Varsinaiset jäsenet

           - Perusmaksu 50 €

           - Hehtaarimaksu 1,5 €/ha

           - Jäsenmaksun maksimimäärä 300 €

Yhteisomistajajäsen (ei äänioikeutta)

           - Perusmaksu 25 €

Kannatusjäsen (ei äänioikeutta)

           - Perusmaksu 50 €

Opiskelijakannatusjäsen (ei äänioikeutta)

           - Perusmaksu 0 €

Liittymismaksua ei peritä.

Moninkertaisista perusmaksuista voi saada vapautuksen, mikäli maksajina ovat puolisot tai heidän samassa taloudessa asuvat lapset. Vapautuksen saaminen edellyttää jäseneltä ilmoitusta asiasta (puhelin, sähköposti, kirje). Samalla yhdistetyn jäsenmaksun hehtaarit lisätään yhteiseen jäsenmaksuun. Moninkertaisen maksun vapautukset käsittelee mhy:n asiakasrekisteristä vastaava henkilö.