Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus joulukuu 2016

23.12.2016

Puukaupassa vedetään vähän henkeä

Puukauppa jatkui hyvin vilkkaana marraskuun loppuun saakka. Viime viikkoina ostoaktiivisuus on kuitenkin heikentynyt. Yksityismetsien puukaupoista kerättävät viikoittaiset ostomäärät ovat jääneet selvästi marraskuun luvuista. Puuta on kuitenkin kokonaisuutena kuluvana myyty hyvin lähikuukausien tarvetta vastaavasti. Yritys- ja aluekohtaiset erot toki isoja. Erityisesti Kaakkois-Suomessa puukauppa voisi kysynnän perusteella käydä jopa nykyistä vilkkaammin. Joulukuun puolivälissä yksityismetsien puukauppa oli valtakunnallisesti 15 prosenttia viime vuotta edellä.

Metsäteollisuus on kertonut puuvarastojensa kokonaisuudessaan olevan viime vuoteen verrattuna hieman alhaisemmalla tasolla. Yksityismetsistä puuta on kuitenkin myyty käytön ja hakkuiden kasvua enemmän eli pystyvarannot ovat kasvaneet. Osaltaan puuta varmasti jo ostetaan Äänekosken käynnistymistä silmällä pitäen. Todennäköisimmin teollisuuden puuvarantojen supistuminen on ensisijaisesti kohdistunut tuontipuuhun.

Vuonna 2017 puukaupan pitäisi entisestään vilkastuvan

Vuoden vaihteen yli puukaupassa vedetään hetken aikaa henkeä. Metsäsektorin ennusteet povaavat kuitenkin kotimaisen puun käytön edelleen kasvavan ensi vuonna. Tämä ylläpitää positiivista virettä myös yksityismetsien puukauppaan. Puukaupan kroonisin ongelma eli kuitupuun voimakas ylitarjonta poistuu ainoastaan uusilla investoinneilla. Yksikään suunnittelupöydällä tai toteutusvaiheessa oleva hanke ei jää puumarkkinoista kiinni. Kysynnän kasvu takuuvarmasti vahvistaa myös tarjontaa.

Kuusitukin kysyntä näyttää kokonaisuutena suotuisimmalta. Paikoitellen kuusitukista on alitarjontaa myös talvikorjuukohteilla. Koivukuidusta on tällä hetkellä reilusti ylitarjontaa.  Metsänomistajien kannattaa ehdottomasti tarkistaa paikallinen puukauppatilanne omasta yhdistyksestään. Puukauppojen kilpailutus ja eri ostajien tarjousten vertailu on uusien puukauppojen kokonaisarvoon vaikuttavien seikkojen myötä monimutkaistunut. Kaikki eri tekijät pitää kuitenkin huomioida, joten metsänhoitoyhdistysten puukaupallisille palveluille on siten tarvetta enemmän kuin koskaan.

Sahateollisuuden heikko kannattavuus on ongelma

Puunjalostuksessa on jatkunut tuttu tahti. Vienti vetää määrällisesti oikein hyvin. Isoin ongelma on sahatavaran hinnan lasku ja erityisesti mäntysahatavaran hinnan alentuminen. Euron heikentyminen ja ruplan vahvistuminen on hieman tuonut helpotusta itsenäisen sahateollisuuden hintakilpailukykyyn vientimarkkinoilla. Toisaalta Ruotsin kruunun heikentyminen muuttaa kilpailuasetelmaa ruotsalaisten eduksi. Itsenäisen sahateollisuuden kannattavuus on kokonaisuutena heikko. Heillä on kuitenkin jatkuva ostotarve sekä kuusi- että mäntytukista, joten niiden riittävästä markkinoille tulosta kannattaa huolehtia. Lisäksi puukauppasaatavien varmistamisessa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta.

Rauhallista joulun aikaa kaikille!

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry