Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus 5/2017

24.5.2017

Puukaupan kasvuvauhti on rauhoittunut - havutukille on kysyntää

Kotimaan puumarkkinoilla on alkuvuonna ollut vilkasta. Markkinahakkuita on tehty vilkkaammin kuin koskaan. Puukaupan reipas kasvuvauhti on hieman rauhoittunut, mutta hakkuiden määrä sekä metsäalan suhdanne-ennusteet povaavat puukaupan jatkuvan hyvällä sykkeellä myös jatkossa.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan parhaiten kysyntää on kuusi- ja mäntytukille. Sahatavaran markkinatilanne sekä sahateollisuuden puuvarantotilanne edellyttävät, että havutukkeja kannattaa aktiivisesti tarjota myyntiin. Mänty- ja kuusikuidun kysyntä ja tarjonta ovat melko hyvin tasapainossa.

Kotimaisen koivukuidun menekkiongelma ei ole osoittanut helpottamisen merkkejä. Hieman helpotusta kotimaisen koivukuidun tilanteeseen tuo kuitenkin koivukuidun tuonnin supistuminen. Määrä on vähentynyt yli 16 prosentilla kahden ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pysyvä ratkaisu koivukuidun, kuten myös havukuitujen vaatimattomaan kysyntään hakkuumahdollisuuksiin suhteutettuna saadaan kuitenkin ainoastaan uusien investointien kautta.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on osavuositulosten perusteella pysynyt kokonaisuutena erinomaisena. Sellun ja kartongin tuotanto ja vienti ovat kehittyneet suotuisasti. Paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vienti sen sijaan supistuu tasaiseen tahtiin.

Sahateollisuudessa vienti- ja tuotantomäärät ovat kasvaneet, mutta kannattavuus on huomattavasti heikommissa kantimissa. Sahatavaran heikon hintakehityksen lisäksi sahoja kurittaa purun ja kuoren heikko menekki. Tukin ostotarve sahoilla on kuitenkin jatkuvaa.

Suomen talouteen tarttunut myönteinen vire on jatkunut. Hyvin todennäköisesti puupohjaisten tuotteiden vientimarkkinoilla ei tapahdu merkittäviä muutoksia lähikuukausien aikana. Puutuotteiden kotimaan markkinoilla mennään kohti vilkkainta sesonkia.

 

Puukauppojen kilpailutukseen uusia työkaluja - tukin katkonnan valvonnalla tehdään edelleen puukaupan tili

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio on julkaistu ja palvelun käyttö yleistyy sekä metsänhoitoyhdistysten että metsänomistajien keskuudessa. Metsänomistajien puukaupallisen edunvalvonnan kivijalka on jokaisen puukaupan kilpailutus. Kuutio tuo varmuudella kilpailutuksen piiriin sellaista puuta, jota ei aiemmin ole kilpailutettu lainkaan.

Puukaupan onnistuminen ratkaistaan yhä edelleen katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa. Metsänomistajat tarvitsevat näitä palveluita entiseen tapaan metsänhoitoyhdistyksiltä myös tulevaisuudessa, sillä Kuutiosta ei löydy työkaluja tarjousten vertailuun.

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry